ไทยพาณิชย์ นำร่อง ปรับดบ.MLR ลง 0.02% ต่อปี

Home / การเงิน-การคลัง / ไทยพาณิชย์ นำร่อง ปรับดบ.MLR ลง 0.02% ต่อปี

ไทยพาณิชย์ นำร่อง ปรับดบ. MLR ลง 0.02% ต่อปี  ขานรับนโยบาย ธปท. มีผลวันนี้วันแรก 

นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับสภาวะเศรษฐกิจและขานรับนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารจึงได้พิจารณาปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ MLR ลง 0.20% ต่อปี

ไทยพาณิชย์, ดอกเบี้ยMLR, ธปท.,กรรณิกา ชลิตอาภร

โดยการปรับลดอัตราดอกเบี้ยในครั้งนี้ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย MLR อยู่ที่ 6.55 % ต่อปี ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง แต่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำลง 0.20% ต่อปี

โดยปรับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 3 เดือน อยู่ที่ 0.90 – 0.95%ต่อปี อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน อยู่ที่ 1.15 -1.20% ต่อปี และ อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 12 เดือน อยู่ที่ 1.50% ต่อปี

มีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ทุกสาขา หรือ SCB Call Center (02) 777-7777

อนึ่ง ดอกเบี้ย  MLR (Minimum Loan Rate) หมายถึง อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจากลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ โดยส่วนใหญ่ใช้กับเงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เช่น สินเชื่อเพื่อการประกอบธุรกิจ

 

MThai News