‘คลัง’ รับปาก ดันภาษีที่ดินเริ่มภายในรัฐบาลนี้

Home / การเงิน-การคลัง / ‘คลัง’ รับปาก ดันภาษีที่ดินเริ่มภายในรัฐบาลนี้

‘คลัง’ รับปากจะดันภาษีที่ดินภายในรัฐบาลนี้ ระบุจะช่วยหนุนการลงทุนภาครัฐ ในอนาคต 

นายสมหมาย ภาษี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จะผลักดันร่างพระราชบัญญัติภาษีบ้านและที่ดินให้ เกิดขึ้นใน รัฐบาลนี้ เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องปฏิรูประบบการคลังและการหารายได้ของภาครัฐ

เพื่อรองรับการใช้จ่ายในการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ของรัฐบาลในอนาคต ซึ่งภายในระยะเวลา 2 สัปดาห์นี้จะมีการปรับปรุงร่างกฎหมายใหม่ ก่อนที่จะนำร่างที่แก้ไข ส่งให้กับนักวิชาการ รวมถึง ผู้ที่เกี่ยวข่องได้แสดงความคิดเห็น

และเมื่อรัฐบาลมีความพร้อมจึงจะนำเข้าสู่การพิจารณาของ คณะรัฐมนตรี หรือ ครม. โดยยจะยกตัวอย่าง การลดหย่อนภาษีที่เพิ่มขึ้นของบ้านที่อยู่อาศัย ล่าสุด

เช่น บ้านที่อยู่อาศัยมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท มีภาระภาษี ร้อยละ 25 ของฐานภาษีร้อยละ 0.01 หรือ คิดเป็นภาระภาษีเพียง 250 บาท ต่อ 1 ล้านบาท

ส่วนบ้านที่มีมูลค่า 3-4 ล้านบาท คิดเป็นภาระภาษีร้อยละ 50 หรือ 500 บาท ต่อ 1 ล้านบาท ทำให้บ้านที่มีมูลค่า 4 ล้านบาทจะเสียภาษีเพียง 1,500 บาท ต่อ ปี

อย่างไรก็ตาม หากกฎหมายนี้มีผลบังคับใช้ในปี 2560 จะทำให้ภาครัฐสามารถจัดเก็บรายได้เพิ่มขึ้นอีก 200,000 ล้านบาท จากปัจจุบันที่สามารถจัดเก็บภาษีโรงเรือนได้เพียง 20,000 ล้านบาท ต่อ ปี
MThai News