ออกรถใหม่นะ! รถเก่าปล่อยควันเยอะ โดนรีดภาษีอ่วม

Home / การเงิน-การคลัง / ออกรถใหม่นะ! รถเก่าปล่อยควันเยอะ โดนรีดภาษีอ่วม

ออกรถใหม่นะ! รถเก่าปล่อยควันเยอะ โดนรีดภาษีอ่วม  เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า จะมีการประกาศใช้ฉลากอีโคกับรถยนต์ทุกประเภท เพื่อเป็นทางเลือกให้กับประชาชนในการซื้อรถยนต์ที่ดีมีคุณภาพ ช่วยการประหยัดน้ำมันและลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ วันที่ 1 ตุลาคม 58 นี้

จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช, กระทรวงอุตสาหกรรม, กรมสรรพสามิต, ภาษีรถยนต์รูปแบบใหม่, เพียงใจ แก้วสุวรรณ

ซึ่งจะสอดคล้องกับการที่กรมสรรพสามิตจะเก็บภาษีรถยนต์รูปแบบใหม่ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 โดยจะไม่คิดจากขนาดของเครื่องยนต์ หรือ ซีซี เหมือนในอดีต

แต่ เปลี่ยนเป็นการจัดเก็บตามการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้รถยนต์ที่รักษาสิ่งแวดล้อม หรืออีโคคาร์ และเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิตรถยนต์ได้พัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ให้ดียิ่งขึ้น

ส่วนทางด้าน นางเพียงใจ แก้วสุวรรณ ประธานสหพันธ์อุตสาหกรรมยานยนต์อาเซียน เปิดเผยว่า สำหรับอัตราภาษีสรรพสามิตรถยนต์รูปแบบใหม่นั้นจะไม่กระทบให้กำลังซื้อรถยนต์

เพราะมีบางประเภทเท่านั้นที่อาจได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะรถกระบะ อาจมีการจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น 2% จากเดิมที่เสียภาษีที่ 13% ปรับเพิ่มเป็น 15%

แต่ในส่วนของรถยนต์ประเภทอีโคคาร์อัตราภาษีจะถูกลง คือจาก 17% เหลือ 14% ซึ่งเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนมีแนวโน้มที่จะเลือกซื้อรถอีโคคาร์และรถยนต์ขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้น

 

MThai News