นายกสั่ง รื้อระบบขึ้นทะเบียนผู้มีเงินใหม่ทั้งระบบ

Home / การเงิน-การคลัง / นายกสั่ง รื้อระบบขึ้นทะเบียนผู้มีเงินใหม่ทั้งระบบ

นายกสั่ง รื้อระบบขึ้นทะเบียนผู้มีเงินใหม่ทั้งระบบ ระบุ! ไม่ได้ต้องการเก็บภาษี 

นายปีติพงศ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รัฐมนตรว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อสั่งการให้กระทรวงการคลัง มหาดไทย และ เกษตรฯ

ดำเนินการขึ้นทะเบียนประชาชนผู้มีเงินได้ทั่วประเทศ ตั้งแต่เกษตรกรไปจนถึงแม่ค้า โดยเน้นให้ทราบถึงข้อมูลเงินได้ ทรัพย์สิน และที่ดิน เพื่อทำระบบฐานข้อมูลใหม่

โดย ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ได้เน้นทำข้อมูลใหม่มาเพื่อเก็บภาษี แต่เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้องเมื่อมีโครงการช่วยเหลือจากภาครัฐ เพราะที่ผ่านมามีปัญหาว่าการออกมาตรการช่วยเหลือต่างๆกระจายไปไม่ทั่วถึงผู้มีรายได้น้อย

นอกจากนี้ การขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่เฉพาะเกษตรกรเท่านั้น แต่รวมทั้งพ่อค้า แม่ค้า แรงงานทั้งหลาย ซึ่งโครงการนี้ต้องรีบทำอยากให้เสร็จก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพราะหากพ้นฤดูกาลเพาะปลูกแล้วรัฐมีมาตรการต่างๆต่อไปจะได้เข้าถึงเป้าหมายได้ถูก

 

MThai News