ปปง.ฟัน สกสค.ทุจริต 3 พันล้าน-มติอายัดทรัพย์ 183 ล้าน

Home / การเงิน-การคลัง / ปปง.ฟัน สกสค.ทุจริต 3 พันล้าน-มติอายัดทรัพย์ 183 ล้าน

ปปง. แถลงผลตรวจสอบการเงิน สกสค. ทุจริต 3,000 ล้าน มีมติอายัดทรัพย์สินอายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องมูลค่ากว่า 183 ล้าน

วันที่ 5 มิ.ย.58 พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. แถลงผลตรวจสอบเส้นทางการเงินสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา หรือ สกสค. กรณีการทำธุรกรรมทางการเงินระหว่าง สกสค. และบุคลากรทางการศึกษา กับบริษัท บิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป จำกัด

ปปง. แถลงผลตรวจสอบการเงิน สกสค. ทุจริต
พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาฯ ปปง.

พบว่า อดีตเลขาธิการ สกสค. ร่วมกับกรรมการฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเพื่อนสมาชิกคุรุสภา หรือ ช.พ.ค. นำเงินของ ช.พ.ค. ให้บริษัทบิลเลี่ยนฯ กู้ยืมผ่านการซื้อตั๋วสัญญาใช้เงิน 3 ครั้ง รวม 3,000 ล้านบาท โดยได้รับค่าตอบแทนร้อยละ 7 แต่เมื่อครบกำหนดชำระคืนเมื่อปลายปีที่แล้ว สกสค. ได้เงินคืนเพียง 500 ล้านบาท

โดยมีผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ นายสัมฤทธิ์ บัณฑิตกฤษดา กรรมการบริษัทบิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป, นายยศวัจน์ ถิรพรสวัสดิ์ กรรมการในเครือบริษัท, นายสิทธินันท์ หอมทอง และนายมงคล เอี่ยงศุภพานนท์ กรรมการผู้มีอำนาจบริษัทบิลเลี่ยน อินโนเวเท็ด กรุ๊ป รวมทั้งกรรมการของ สกสค. และกรรมการ ช.พ.ค.บางคน ปปง.

ปปง. แถลงผลตรวจสอบการเงิน สกสค. ทุจริต

จึงมีมติยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำผิดไว้ชั่วคราว เบื้องต้นเป็นที่ดิน บัญชีเงินฝาก และยับยั้งการทำธุรกรรมไว้ชั่วคราวของบัญชีสโมสรฟุตบอลโล่เงิน สโมสรฟุตบอลตำรวจ และบริษัทสัญญาประกันภัยฯ รวมทั้งสิ้น 146 รายการ มูลค่ากว่า 183 ล้านบาท

ที่มา tnamcot

MThai News