2 มี.ค.60 คลังเปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ ใครยังไม่ใช้สิทธิ์ไปด่วน!!

Home / การเงิน-การคลัง / 2 มี.ค.60 คลังเปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ ใครยังไม่ใช้สิทธิ์ไปด่วน!!

ปลัดกระทรวง เผย เปิดลงทะเบียนคนจนรอบใหม่ช่วง มี.ค.60 หวังรวบรวมฐานข้อมูลเพื่อให้ความช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการอื่นๆ และแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ

รายงานข่าวแจ้งว่า วานนี้ (22 ธ.ค. 59) ปลัดกระทรวงการคลัง นายสมชัย สัจจพงษ์ ได้ออกมาเปิดเผยถึงมาตรการในการเปิดลงทะเบียนคนจนรอบสองที่จะเกิดขึ้นว่า กระทรวงการคลังจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนอีกครั้ง ในช่วงเดือน มี.ค. 2560

ผู้มีรายได้น้อย, ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย
ลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อย

ซึ่งการเปิดให้คนจนผู้มีรายได้น้อยลงทะเบียนเร็วกว่ากำหนด ก่อนในช่วงเดือน ก.ค. -ส.ค. ของทุกปีนั้น ก็เพื่อต้องรวบรวมเก็บฐานข้อมูลของผู้มีรายได้น้อย ก่อนจะช่วยเหลือเรื่องการให้สวัสดิการเพิ่มเติ่ม เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ การขึ้นรถเมล์ฟรี รถไฟฟรี และการทำประกันภัยอุบัติเหตุ รวมถึงทำให้ทราบข้อมูลถึงเรื่องทรัพย์สิน-หนี้สิน ก่อนนำไปแก้ปัญหาหนี้นอกระบบต่อไป

ดังนั้นหากผู้มีรายได้น้อยท่านใดยังไม่ได้ลงทะเบียนก็สามารถไปติดต่อขอลงทะเบียนตามวันและเวลาดังกล่าว ได้ที่

– ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
– ธนาคารออมสิน
– ธนาคารกรุงไทย

โดยมีหลักฐานเป็นบัตรประจำตัวประชาชนใบเดียว ก็สามารถใช้ในการลงทะเบียนผู้มีรายได้น้อยได้ ส่วนคุณสมบัตินั้นต้อง มีสัญชาติไทย, อายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป โดยต้องเกิดก่อนวันที่ 16 สิงหาคม 2541 และเป็นผู้ว่างงาน หรือมีรายได้ไม่เกิน 1 แสนบาทในปี 2558