กกพ. ชี้ค่า FT พ.ค.-ก.ย. ปรับขึ้น 20 สต./หน่วย

Home / การเงิน-การคลัง / กกพ. ชี้ค่า FT พ.ค.-ก.ย. ปรับขึ้น 20 สต./หน่วย

กกพ. ชี้พลังงานทดแทนทยอยเข้าระบบ อาจส่งผลให้ค่า FT รอบเดือนพ.ค.-ก.ย. ปรับขึ้นเล็กน้อย 20 สต.ต่อหน่วย

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. กล่าวว่า ในปีนี้จะมีไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเข้าระบบหลายประเภท เริ่มจากโซลาร์ฟาร์มภาคราชการ ระยะที่ 1 ที่จะทยอยจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบจนครบ 280 เมกะวัตต์ในเดือนเมษายนนี้ และพลังงานทดแทนแบบผสมผสาน หรือ SPP Hybrid จำนวน 300 เมกะวัตต์ จะเข้าระบบเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม

ค่าไฟฟ้า

การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนของเอกชนขนาดเล็กมาก หรือ VSPP จะเข้าระบบในเดือนกันยายน-ตุลาคม โดยยอมรับว่าการจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของพลังงานทดแทนหลายประเภท จะส่งผลให้อัตราค่าไฟฟ้าผันแปร หรือ เอฟที รอบเดือนพฤษภาคมถึงกันยายน 2560 ปรับขึ้นประมาณ 20 สตางค์ต่อหน่วย รวมถึงตามทิศทางขาขึ้นตามราคาก๊าซธรรมชาติในตลาดโลก

นอกจากนี้ นายวีระพล กล่าวว่า ส่วนกรณีที่ผู้ผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์ฟาร์มภาคสหกรณ์รวมตัวกันเป็นครั้งที่ 2 เพื่อเรียกร้องให้กระทรวงพลังงานปรับอัตรารับซื้อไฟฟ้าให้อยู่ในระดับเดิมที่ 5.66 บาทต่อหน่วยนั้น เบื้องต้นไม่สามารถดำเนินการตามข้อเรียกร้องได้ เพราะปัจจุบันต้นทุนการผลิตปรับลดลงค่อนข้างมาก อัตรารับซื้อใหม่ที่ 4.12 บาทต่อหน่วย จึงเป็นระดับที่เหมาะสมแล้ว