ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎหมายภาษีสรรพสามิตใหม่ มีผล ก.ย. นี้

Home / การเงิน-การคลัง / ราชกิจจาฯ ประกาศ กฎหมายภาษีสรรพสามิตใหม่ มีผล ก.ย. นี้

ราชกิจจาฯ ลงประกาศ พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิตฉบับใหม่ คาดบังคับใช้เดือน ก.ย. ด้านอธิบดีแนะติดตามประกาศอัตราจริง ป้องกันการเข้าใจผิด กักตุนสินค้า

รายงานข่าวแจ้งว่า วันนี้ (21 มี.ค. 60) นายสมชาย พูลสวัสดิ์ อธิบดีกรมสรรพสามิต ได้ออกมาเปิดเผยหลังจากที่วานนี้ราชกิจจานุเษกษาประกาศ ออกประกาศพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2560 ว่า หลังกฎหมายประกาศจะมีผลบังคับใช้ใน 180 วัน

ภาษี, กรมสรรพสามิต, ภาษีบุหรี่, ภาษีเหล้า, ราชกิจจานุเบกษา

ซึ่งต่อจากนี้กรมต้องออกกฎหมายลูก 80 ฉบับ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายแม่ โดยเฉพาะอัตราการจัดเก็บภาษีสินค้าต่างๆ เนื่องจากกฎหมายแม่ออกมานั้น เป็นเพดาน แต่อัตราการจัดเก็บจริงลดลงมาเพดานเนื่องจากเพดานในกฎหมายนั้นสูงเพราะมองถึงอนาคต 20 ปี

โดยภาษีดังกล่าว เป็นการรวมกฎหมายสรรพสามิต 7 ฉบับ ได้แก่ กฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต กฎหมายว่าด้วยสุรา กฎหมายว่าด้วยยาสูบ กฎหมายว่าด้วยไพ่ กฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสรรพสามิต และกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรเงินภาษีสุรา กฎหมายทั้ง 7 ฉบับใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ดังนั้นเพื่อให้ทันสมัยสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป

และบางส่วนทําให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้ทั้งแก่ประชาชน ทำให้ต้องปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยภาษีสรรพสามิตทั้งระบบ เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ อย่างไรก็ดีเพื่อเป็นการป้องกันความเข้าใจผิด ขอให้ประชาชนรอฟังการประกาศอัตราจริงจากกรมสรรพสามิตน่าจะเหมาะสมที่สุด