ครม. ไฟเขียว อนุมัติงบ 1,535 ล้าน พักชำระหนี้ชาวนา 2 ปี

Home / การเงิน-การคลัง / ครม. ไฟเขียว อนุมัติงบ 1,535 ล้าน พักชำระหนี้ชาวนา 2 ปี

ครม.มีมติเห็นชอบเทงบ 1,535 ล้านบาท เพื่อเดินหน้าโครงการพักชำระหนี้ชาวนา 2 ปี-ลดดอกเบี้ยฤดูกาลผลิต 59/60

วันนี้ (18 เม.ย. 60) นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม.มีมติเห็นชอบสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์ หรือกลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าว ปีการผลิต 2559/60 รวมระยะเวลา 2 ปีการผลิต

ชาวนา, พักหนี้, คณะรัฐมนตรี

ซึ่งการอนุมัติงบดังกล่าว ก็เพื่อบรรเทาภาระหนี้สินและลดต้นทุนในการประกอบอาชีพทำนาของสมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร เพื่อให้มีโอกาสนำเงินที่ต้องส่งชำระหนี้ไปฟื้นฟูตนเอง มีเงินทุนไว้เป็นค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สมาชิกสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร สามารถพึ่งพาตนเองได้  โดยสมาชิกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพักชำระหนี้ฯ ยจะได้รับการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยเงินกู้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2559 – 30 มิ.ย. 2561 รวมระยะเวลา 2 ปี