กดเงิน 500 บาท การลงทุน การออมเงิน บัตรคนจน

เงิน 500 บาท ทำอย่างไรให้งอกเงยได้บ้าง?

Home / การเงิน-การคลัง / เงิน 500 บาท ทำอย่างไรให้งอกเงยได้บ้าง?

เงิน 500 บาท ที่รัฐบาลแจกเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับผู้ถือ “บัตรคนจน” นั้น กำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างกว้างขวางในหลายประเด็นซึ่งเราจะไม่พูดถึงในทีนี้ เงิน 500 บาท อาจมีความหมายกับแต่ละคนไม่เท่ากัน บางคนมองว่ามาก บางคนมองว่าน้อย ที่แน่ๆ หากใช้แล้วก็หมดไป แต่พูดโดยทั่วไป จริงๆ แล้วด้วยเงินจำนวน 500 บาท เราสามารถนำมาตั้งต้นทำให้มันงอกเงยได้ในหลายวิธีด้วยกัน ทั้งการออมและการลงทุน

1. เลือกฝาก บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ดอกเบี้ยสูง
หลายคนคงคิดถึงการฝากธนาคาร แต่การเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐานนั้นให้ดอกเบี้ยค่อนข้างต่ำ คือประมาณ 0.5 % ต่อปี ซึ่งที่จริงยังมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ประเภทที่ให้อัตราดอกเบี้ยสูงของหลายธนาคาร แบบที่เปิดบัญชีขั้นต่ำไม่เกิน 500 บาท และไม่ต้องฝากประจำ ทั้งนี้แต่ละธนาคารก็จะกำหนดเงื่อนไขการเปิดบัญชีแตกต่างกันไป ซึ่งแน่นอนว่า รายละเอียดที่นำเสนอเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้น โปรดตรวจสอบอัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขและรายละเอียดเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากกับธนาคารทุกครั้งก่อนตัดสินใจ

เช่น

บัญชีเงินฝาก ธอส.ประชารัฐ – ธ.อาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ย 1.650% ต่อปี เป็นการออมเงินตามโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (Financial Literacy) มีการจัดอบรมสำหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ โดยต้องมีคุณสมบัติ คือ รายได้ไม่เกิน 25,000 บาท ต่อเดือน และผ่านการอบรมของโครงการพัฒนาความรู้ทางด้านการเงินให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อย (Financial Literacy) เท่านั้น สำหรับลูกค้าที่ผ่านโครงการจะได้รับการเชิญชวน และการสนับสนุนให้มีการออม โดยการเปิดบัญชีเงินฝากธอส.ประชารัฐ ของธนาคาร เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100 บาท

บัญชีเงินฝาก ME SAVE – ME by TMB ดอกเบี้ยสูงสุด 1.70% ต่อปี หรือคิดเป็น 4.5 เท่าของบัญชีออมทรัพย์ทั่วไป สามารถฝาก-ถอนเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่กำหนดยอดเงินฝากขั้นต่ำ

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ Happy Home – ธ.อาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ย 1.750% ต่อปี เป็นบัญชีเงินฝากสำหรับลูกค้าสินเชื่อของธนาคาร ที่มีบัญชีเงินกู้กับธนาคารในปัจจุบัน ได้รับดอกเบี้ยสูง วงเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 500 บาท

2. ซื้อสลากออมสิน
สลากออมสิน เป็นรูปแบบหนึ่งของการออมเงิน ที่เหมาะกับคนชอบเสี่ยงโชค โดยผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนด พร้อมมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือน ครบกำหนดได้เงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ย ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษและเอกลักษณ์เฉพาะของสลากออมสิน

โดยปัจจุบันจำหน่ายสลากออมสินพิเศษ อายุ 3 ปี งวดที่ 115 หน่วยละ 50 บาท (ไม่มีกำหนดขั้นต่ำและสูงสุดในการซื้อ) มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานาน 36 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัลละ 10 ล้านบาท 3 รางวัลและรางวัลอื่นๆ ฝากครบอายุรับเงินต้นคืนพร้อมดอกเบี้ยหน่วยละ 50.60 บาท

3. ลงทุนกับกองทุนรวม
การลงทุนกับกองทุนรวมนั้น มีเงินเริ่มต้นเพียง 500 บาท ก็สามารถเปิดพอร์ตการลงทุนได้แล้ว ข้อดี เช่น มีมืออาชีพดูแล เป็นคนจัดกลยุทธ์การลงทุนให้ เหมาะสำหรับนักลงทุนมือใหม่ ซึ่งมีการกระจายความเสี่ยงที่ดี เลือกระดับความเสี่ยงได้ เพราะมีนโยบายการลงทุนที่หลากหลาย รวมไปถึงสภาพคล่องสูง (ขึ้นอยู่กับประเภทกองทุน) และสิทธิประโยชน์ทางภาษี


อ้างอิง:
https://www.checkraka.com/top10/saving-2-68/1350077/
https://www.gsb.or.th/lotto.aspx