เตือน ปปช.ระวัง สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เถื่อน หลอกตุ๋นเงิน

เตือน ปปช.ระวัง สินเชื่อนาโนไฟแนนซ์เถื่อน หลอกตุ๋นเงิน

คลัง เตือนประชาชน ระวังผู้แอบอ้างประกอบธุรกิจนาโนไฟแนนซ์ หลอกให้ฝากเงิน ย้ำสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ไม่มีการรับเงินฝากจากประชาชน  นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีผู้แอบอ้างว่าได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลังให้ประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพภายใต้การกำกับ หรือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ โดยนอกจากให้บริการสินเชื่อแก่ประชาชนรายย่อยในอัตราที่สูงกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว ยังมีการรับฝากเงินจากประชาชนเป็นการทั่วไป…