เล็งปรับขึ้นราคา! เครื่องดื่มโนแอลกอฮอล์

Home / การค้าการลงทุน / เล็งปรับขึ้นราคา! เครื่องดื่มโนแอลกอฮอล์

สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เล็งปรับราคาสินค้า หลังภาษีสรรพสามิตใหม่ ทำผู้ประกอบการมีต้นทุนเพิ่ม 

นายพรวุฒิ สารสิน นายกสมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย เปิดเผยว่า ร่างประมวลกฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่ เตรียมเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณา จะเป็นการปรับวิธีการคำนวณภาษี เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จากเดิมที่เป็นฐานราคาหน้าโรงงานสำหรับสินค้าที่ผลิตในประเทศและราคานำเข้า (ซีไอเอฟ) สำหรับสินค้านำเข้า มาเป็นฐานราคาขายปลีกแนะนำเหมือนกันทั้งหมดนั้น

ข่าว, ข่าววันนี้, ข่าวเศรษฐกิจ, สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องดื่มไทย, พรวุฒิ สารสิน, กฎหมายสรรพสามิตฉบับใหม่, เครื่องดื่มโนแอลกอฮอล์
สมาคมเห็นด้วยกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว และเชื่อว่าจะช่วยสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้ประกอบการในประเทศและผู้นำเข้า สมาคมจึงมีจุดยืนสนับสนุนการปรับเปลี่ยนตามแนวทางนี้มาโดยตลอด แต่อย่างไรก็ดี เนื่องจากการเปลี่ยนมาใช้ฐานราคาขายปลีกแนะนำ จะเท่ากับเป็นการเพิ่มมูลค่าฐานภาษี เพราะเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าขนส่งและค่าการตลาด เข้าไปในการคำนวณภาษีด้วย

การปรับเปลี่ยนแต่เฉพาะฐานภาษีในแนวทางดังกล่าว โดยไม่ปรับอัตราภาษีลดลงจะเท่ากับเป็นการขึ้นภาษี ซึ่งไม่สอดคล้องกับสิ่งที่กรมสรรพสามิตได้หารือกับผู้ประกอบการไว้ตั้งแต่ขั้นตอนการพัฒนากฎหมายว่าการปรับเปลี่ยนนี้เป็นเพียงการพัฒนากฎหมายให้ทันสมัยและเป็นธรรมไม่ได้มุ่งเพิ่มการจัดเก็บรายได้

นอกจากนี้ ยังไม่สอดคล้องกับนโยบายหลักของรัฐบาลที่ต้องการควบคุมราคาสินค้า เพื่อลดภาระค่าครองชีพของผู้บริโภคด้วย แม้ผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ จะถูกจัดเก็บภาษีสรรพสามิตบนฐานว่าเป็นสินค้าฟุ่มเฟือย โดยกรมสรรพสามิต แต่ในขณะเดียวกันก็ถูกจัดอยู่ในรายการสินค้าติดตามกำกับดูแลของกรมการค้าภายใน

เนื่องจากเป็นสินค้าที่ประชาชนนิยมบริโภค ซึ่งผู้ประกอบการได้ถูกร้องขอให้ช่วยตรึงราคาจำหน่ายมาอย่างต่อเนื่อง และการจะขยับขึ้นราคาแต่ละครั้งก็จะต้องแจ้งกรมการค้าภายในพร้อมส่งข้อมูลต้นทุนประกอบการพิจารณาก่อนทุกครั้ง

MThai News