ทวงบัลลังก์คืน! ไทยกลับมาเป็นที่ 1 ส่งออกข้าว

Home / การค้าการลงทุน / ทวงบัลลังก์คืน! ไทยกลับมาเป็นที่ 1 ส่งออกข้าว

ทวงบัลลังก์คืน! ไทย กลับมาเป็นที่ 1 ส่งออกข้าว 

สำนักงานของสำนักงานเศรษฐกิจกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ประเทศไทย เคยเสียแชมป์การส่งออกข้าวติดต่อกันมาหลายปีให้กับเวียดนาม และอินเดีย ด้วยทั้งสองประเทศผลิตข้าวได้มาก และมีต้นทุนการผลิตต่ำกว่าของไทย แต่มีข่าวดีสำหรับคนไทย

เนื่องจากในปี พ.ศ. 2557 ที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถส่งข้าวทั้งชนิดคุณภาพสูง และคุณภาพปานกลาง รวมแล้ว 10.8 ล้านตันข้าวสาร ขณะที่ประเทศอินเดียและเวียดนามคู่แข่งสำคัญของไทย ส่งออกได้เพียง 8.7 และ 6.7 ล้านตันข้าวสาร เท่านั้น ทำให้กลับมา เป็นที่ 1 ในด้านการส่งออกข้าว

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สำนักงานเศรษฐกิจกิจการเกษตร, ส่งออกข้าวไทย

ส่วนสถานการณ์ที่ผ่านมา และอาจเกิดขึ้นในอนาคตของประเทศคู่แข่งของไทย ที่น่าจับตามอง

เวียดนาม ในปี พ.ศ. 2557 เวียดนามส่งข้าวออกได้น้อยลง เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนๆ เนื่องจากต้องเผชิญกับคู่แข่ง ผู้ส่งข้าวออกรายใหญ่ ทั้งไทย อินเดีย ปากีสถาน และเมียนมาร์ ทำให้กระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท ต้องปรับท่าทีหันมาลดพื้นที่ปลูกข้าวลง 1.6 ล้านไร่ ภายในปี พ.ศ. 2558 โดยนำพื้นที่ดังกล่าวไปปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง งา และพืชผักอื่นๆ ทดแทน

อินเดีย ด้วยฝนมาล่า และมีปริมาณน้อย ทำให้ผลผลิตทั้งประเทศลดลง จำเป็นต้องนำเข้าข้าวจากเมียนมาร์จำนวนหลายแสนตัน เพื่อส่งให้รัฐทางตอนเหนือของประเทศที่อยู่ประชิดกับเมียนมาร์ เพราะคุ้มค่ามากกว่าการขนส่งข้าวภายในประเทศไปยังรัฐดังกล่าว ปัญหาข้างต้น เป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อินเดียส่งข้าวออกได้เพียง 8.6 ล้านตัน ลดลงจากปี พ.ศ. 2556 ที่เคยส่งออกได้ 10.78 ล้านตัน

เมียนมาร์ ดาวรุ่งดวงใหม่ ด้วยจีนออกมาตรการกีดกันการส่งเข้าข้าวผิดกฎหมายเข้าไปยังจีน ส่งผลให้เมียนมาร์ส่งข้าวออกได้เพียง 1 ล้านตัน เท่านั้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลกลางวางแผนให้สามารถส่งข้าวออกได้ปริมาณ 4 ล้านตัน ภายในปี พ.ศ. 2562 ที่จะถึงนี้

 

MThai News