ก.อุตฯ สั่งคุมเข้ม! โรงงานเก่า 11 ปีขึ้นไป หวั่น’ไฟไหม้หน้าร้อน’

Home / การค้าการลงทุน / ก.อุตฯ สั่งคุมเข้ม! โรงงานเก่า 11 ปีขึ้นไป หวั่น’ไฟไหม้หน้าร้อน’

ก.อุตฯ สั่งคุมเข้ม! โรงงานเก่า 11 ปีขึ้นไป หวั่น ไฟไหม้หน้าร้อน สั่งโรงงานประเมินตนเอง เเละนำเสนอข้อมูลต่อ 

นายจักรมณฑ์ ผาสุกวนิช รมว.อุตสาหกรรม เปิดเผยว่า ช่วง เดือน เม.ย. หรือ เทศกาลสงกรานต์  มักจะเกิดเหตุเพลิงไหม้สูงกว่าช่วงเวลาอื่นๆ ของทุกๆปี คาดว่า อาจเป็นช่วงที่เกิดการเปลี่ยนผ่านฤดูกาลไปสู่สภาพอากาศแห้งของฤดูร้อน ง่ายต่อการเกิดเหตุอัคคีภัย ประกอบกับมีการเร่งการผลิตสินค้าเพื่อจำหน่ายในช่วงเทศกาล

ไฟไหม้หน้าร้อน, ก.อุตฯ ,โรงงานเก่า , จักรมณฑ์ ผาสุกวนิช, โรงานอุตสาหกรรม ,เพลิงไหม้ , อัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม , อัคคีภัย

สำหรับสถิติการตรวจสอบสถานประกอบการโรงงาน ที่เกิดเพลิงไหม้ส่วนใหญ่จะมีอายุ 11 ปีขึ้น รองลงมาคืออายุ 6-10 ปี จำนวน และอายุ 1-5 ปี

นอกจากนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ทำการ รวบรวมสถิติข้อมูลการเกิดอัคคีภัยในโรงงานอุตสาหกรรม ย้อนหลัง 4 ปี เพื่อหาแนวทางเเก้ไข นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ภายหลังจากนี้

ซึ่งข้อมูลการเกิดไฟไหม้โรงงานระหว่างปี 2555-2558 พบว่า ในปี 2556-2557 มีเหตุเพลิงไหม้ เกิดขึ้น 71 ครั้ง หรือเฉลี่ย 6 ครั้งต่อเดือน เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ที่มีเพลิงไหม้ จำนวน 50 ครั้ง หรือ เฉลี่ย 4 ครั้งต่อเดือน

ขณะที่ในปีงบประมาณ 2558 (ต.ค.2557-ก.พ.2558) เกิดเหตุเพลิงไหม้ 43 ครั้ง หรือเฉลี่ย 9 ครั้งต่อเดือน โดยสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ ส่วนใหญ่เกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรมากที่สุด

ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรม ได้บังคับใช้ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 อย่างเข้มงวด และได้ทบทวนประกาศฯ เพื่อให้การบังคับใช้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

และมีแผนกำหนดให้โรงงานทำการตรวจประเมินตนเอง และส่งรายงานผลการตรวจให้กระทรวงอุตสาหกรรม ประกอบการพิจารณาต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานทุกๆ 5 ปี

สำหรับโรงงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ และโรงงานที่มีอายุการประกอบกิจการมากกว่า 10 ปี ให้ส่งรายงานผลการตรวจประเมินทุก 2 ปี เนื่องจากตรวจพบว่าโรงงานที่ไฟไหม้ส่วนใหญ่จะเป็นโรงงานที่ตั้งมานานมากกว่าโรงงานใหม่

 

ติดตามข่าวเพลิงไหม้ย้อนหลังได้ที่นี่ >>>>>>>>>>>คลิกเลย 

 

MThai News