พาณิชย์ เผย เงินเฟ้อ มี.ค. 58 ต่ำสุดในรอบ 5 ปี 6 เดือน

Home / การค้าการลงทุน / พาณิชย์ เผย เงินเฟ้อ มี.ค. 58 ต่ำสุดในรอบ 5 ปี 6 เดือน
พาณิชย์ เผย เงินเฟ้อ มี.ค.ติดลบ 0.57% ต่ำสุดในรอบ 5 ปี 6 เดือน มองไตรมาส 2 ยังติดลบ แต่เชื่อทั้งปีเป็นบวกได้ 

นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของประเทศ หรือ CPI ในเดือน มี.ค.58 เท่ากับ 106.33  เทียบกับเดือน ก.พ. 2558  สูงขึ้นร้อยละ 0.17  (MoM)  ( เดือนกุมภาพันธ์ 2558  สูงขึ้นร้อยละ 0.12 )

เทียบกับเดือน มี.ค. 2557  อัตราเงินเฟ้อลดลงร้อยละ 0.57 (YoY) จากเดือนก่อนหน้าที่ลดลงร้อยละ 0.52 (YoY) อัตราเงินเฟ้อ มี.ค.58 ต่ำสุดในรอบ 5 ปี 6 เดือน จากเดือนกันยายน 2552 ที่ติดลบร้อยละ 1 เมื่อเทียบเฉลี่ย 3 เดือน  ( ม.ค.– มี.ค ) 2558  กับช่วงเดียวกันของปีก่อนลดลงร้อยละ 0.50 (AoA)

เนื่องจากการปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันเชื้อเพลิงขายปลีกโดยเฉลี่ยในประเทศเทียบกับเดือนก่อนหน้า ประเภท แก๊สโซฮอล์ 91 – 95 E20- น้ำมันดีเซล- น้ำมันเบนซิน 95 – ก๊าซธรรมชาติ (NGV)

รวมทั้ง ค่าโดยสารสาธารณะ (รถเมล์เล็ก) ค่าเช่าบ้าน ผักสดและผลไม้  เนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนและร้อนจัดส่งผลให้ปริมาณผลผลิตลดลง ขณะที่ราคาเนื้อสุกร ไก่สด และไข่ไก่ ราคายังคงลดลงต่อเนื่อง

ดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไป หรือ อัตราเงินเฟ้อของประเทศ ในช่วงเดือนมีนาคม 2558 พบว่า อัตราเงินเฟ้อมีการขยายตัวติดลบที่ ร้อยละ 0.57 เป็นอัตราการขยายตัวต่ำสุดในรอบ 5 ปี 6 เดือน และเป็นการขยายตัวติดลบต่อเนื่องจาก 3 เดือนตลอดในปีนี้

อย่างไรก็ตามอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในช่วง 3 เดือนแรกของปีนี้ลดลงอยู่ที่ ร้อยละ 0.5 และในช่วงไตรมาสที่ 2 กระทรวงพาณิชย์คาดว่าอัตราเงินเฟ้อจะยังคงขยายตัวติดลบ แต่ทั้งปีจะเป็นบวกได้ตามเป้าที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งไว้ ร้อยละ 0.6 – 1.3

 

MThai News