สงกรานต์นี้ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 22,800 ล้านบาท

Home / การค้าการลงทุน / สงกรานต์นี้ คาดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 22,800 ล้านบาท

สงกรานต์ – เทศกาลสำคัญอันดับ 1คาดปี’ 58 เม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า 22,800 ล้านบาท

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย รายงานว่า เทศกาลสงกรานต์ ที่มาพร้อมกับวันหยุดยาวติดต่อกันถึง 5 วัน หรือบางคนมีการวางแผนหยุดยาวถึง 9 วันในปีนี้นั้น น่าจะทำให้บรรยากาศในการจับจ่ายและทำกิจกรรมต่างๆ ของคนกรุงเทพฯ กลับมาฟื้นตัวดีขึ้นกว่าปีก่อน

แม้ว่าปัจจัยในเรื่องของความไม่สะดวกในการเดินทาง และค่าครองชีพ/หนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูง ยังคงสร้างความกังวลให้กับคนกรุงเทพฯ บางส่วน แต่เนื่องจากคนกรุงเทพฯ ให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์ค่อนข้างมาก

ส่งผลให้โดยรวมแล้วคนกรุงเทพฯ กว่าร้อยละ 85 ของผู้ที่ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ก็ยังคงให้ความสำคัญ และมีกำลังซื้อเพียงพอที่จะตั้งงบประมาณในการจับจ่ายและเตรียมตัวสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้

โดยคาดว่า ‘เม็ดเงินสะพัดภายในประเทศสำหรับการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของคนกรุงเทพฯ จะอยู่ที่ประมาณ 22,800 ล้านบาท หรือขยายตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา’

ฟื้นตัวดีขึ้นจากปีที่แล้วที่ถูกกระทบจากสถานการณ์ทางการเมือง แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงสังสรรค์ (อาหารและเครื่องดื่ม) 11,500 ล้านบาท ช็อปปิ้ง (ซื้อของขวัญ/ของฝาก) 4,600 ล้านบาท

ค่าที่พัก/เดินทาง 3,100 ล้านบาท ทำบุญไหว้พระ 3,100 ล้านบาท และกิจกรรมอื่นๆ อาทิ ดูหนัง/ฟังเพลง ซื้ออุปกรณ์เล่นน้ำสงกรานต์ 500 ล้านบาท

โดยค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจะอยู่ในส่วนของการเลี้ยงสังสรรค์ การทำบุญไหว้พระและกิจกรรมอื่นๆ ในขณะที่ค่าใช้จ่ายที่มีแนวโน้มลดลง ได้แก่ ค่าช็อปปิ้งและค่าเดินทาง/ ที่พัก เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

อนึ่ง เป็นที่สังเกตว่าในปีนี้เม็ดเงินจากการจับจ่ายใช้สอยของคนกรุงเทพฯ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ มีอัตราการขยายตัวที่ไม่สูงมากนัก ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากค่าใช้จ่ายที่สามารถประหยัดได้โดยเฉพาะค่าเดินทางจากราคาน้ำมันที่ปรับลดลง

โดยราคาน้ำมันขายปลีกในประเทศ (แก๊สโซฮอล 91/95) ที่ลดลงเกือบร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ทำให้คนกรุงเทพฯ สามารถประหยัดค่าเดินทางได้ประมาณร้อยละ 10-15 จากปีก่อน

 

ที่มา ศูนย์วิจัยกสิกรไทย

 

MThai News