ส.อ.ท.เผย เเรงงาน’ภาคผลิตรถยนต์ขาดตลาดรับสูง 2 เเสนตำเเหน่ง

Home / การค้าการลงทุน / ส.อ.ท.เผย เเรงงาน’ภาคผลิตรถยนต์ขาดตลาดรับสูง 2 เเสนตำเเหน่ง
ส.อ.ท.เผย เเรงงาน’ภาคผลิตรถยนต์ขาดตลาดรับสูง 2 เเสนตำเเหน่ง
นาย สุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ รองประธานและโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท. เปิดเผยว่า ปัจจุบัน ภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ ถึงว่า อยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงาน ตั้งแต่ระดับวิศวกรที่เกี่ยวข้องกับภาคการผลิต ช่างฝีมือ ตลอดจนภาคปฏิบัติ
ซึ่งหากทางไทยต้องการที่จะผลิตรถยนต์ ให้ได้ 3 ล้านคัน/ปี ตามเป้าที่วางไว้ ในปี 2560 จะต้องเร่งจัดหาบุคลากรและแรงงานเพิ่มอีกกว่า 2 แสนตำแหน่ง
สำหรับ ที่ผ่านมา ส.อ.ท. ได้ลงนามความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงแรงงาน ในการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพและฝีมือแรงงาน ให้ตรงกับความต้องการและมาตรฐานของตลาด เนื่องจาก สถานการณ์แรงงานไทยที่อยู่ในภาวะตรึงตัว
จะเป็นอุปสรรคและส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่อาจชะลอการตัดสินใจ ลงทุน และปรับเปลี่ยน ไปลงทุนประเทศอื่น โดยเฉพาะประเทศคู่แข่งในภูมิภาค
เพราะขีดความสามารถทางการแข่งขันของไทย ยังเสียเปรียบประเทศเพื่อนบ้านที่มี จำนวนทรัพยากรแรงงานจำนวนมาก และมีค่าแรงที่ต่ำกว่า กว่าประเทศไทย
MThai News