ก.แรงงาน แจ้งนายจ้างต้องให้ลูกจ้างไปลงประชามติ หากขวางเจอคุก!!

ก.แรงงาน แจ้งนายจ้างต้องให้ลูกจ้างไปลงประชามติ หากขวางเจอคุก!!

ก.แรงงาน แจ้งนายจ้างต้องให้ลูกจ้างไปลงประชามติ โดยไม่ถือเป็นวันลาหรือวันหยุดหากขวางเจอโทษทั้งจำทั้งปรับ