ค่ายรถดัง เปิดโครงการ จากกันด้วยใจ ให้ลาออกด้วยความสมัครใจ

ค่ายรถดัง เปิดโครงการ จากกันด้วยใจ ให้ลาออกด้วยความสมัครใจ

โตโยต้า แจง โครงการให้พนักงานรับเหมาช่วงสมัครใจลาออก หลังเผชิญวิกฤติขาดทุน แต่ยันไม่มีนโยบายปลดพนักงานแต่อย่างใด