ศก.ขาลง คนว่างงานพุ่ง เดือน ก.พ. 4 แสนคนแล้ว

Home / การตลาด / ศก.ขาลง คนว่างงานพุ่ง เดือน ก.พ. 4 แสนคนแล้ว

 โพลชี้เดือน ก.พ.ว่างงาน พุ่ง 4 แสน จากแรงงาน 38 ล้านคน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกัน ประมาณ 2 แสนคน 

น.ส.สุธิดา กาญจนกันติกุล ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท แมนพาวเวอร์กรุ๊ป ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่าปัญหา เเรงงานที่เพิ่มขึ้น  คือการเลือกงานของแรงงานในกลุ่มเจนเนอเรชั่นเอ็กซ์ (วัย 30-50 ปี) และเจนเนอเรชั่นวาย (วัย 11-29 ปี) ที่อยากทำงานตามความต้องการของตนเป็นหลัก

พร้อมกันนี้ยังมีปัญหาเรื่องความไม่สมดุลกันของแรงงาน ทั้งในส่วนปริมาณและคุณภาพ คุณสมบัติไม่ตรงกับความต้องการ และผลิตคนไม่ทันกับความต้องการ

สุธิดา กาญจนกันติกุล , แรงงาน, ว่างงาน, ตกงาน

ทำให้ ตัวเลขการว่างงานของไทย เดือน ก.พ. 2558 เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 1.06 หรือมีผู้ว่างงาน 4 แสนคนจากกำลังแรงงาน 38 ล้านคนเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2557 ประมาณ 2 แสนคน เป็นผลมาจากภาวะขาลงสำหรับเศรษฐกิจของประเทศในช่วงที่ผ่านมา

อย่างไรก็ดี แนวโน้มทั้งปี 58 เชื่อว่าตัวเลขอัตราการว่างงานจะดีขึ้น เนื่องจากเริ่มเห็นสัญญาณการลงทุนของต่างชาติในกลุ่มธุรกิจค้าปลีก แฟชั่น และความงาม ที่เพิ่มขึ้น

ส่งผลให้ความต้องการแรงงานเพิ่มขึ้นด้วยประมาณ 10% และจากนี้คาดว่าตัวเลขอัตราการว่างงานจะค่อยๆ ดีขึ้น แต่ต้องขึ้นอยู่กับผู้สมัครงานด้วยหากไม่เลือกงาน

ส่วนการสำรวจ 10 อันดับของสายงานซึ่งเป็นที่ต้องการของแรงงาน คือ

1.งานธุรการ งานทรัพยากรบุคคล

2.งานไอที

3.งานการตลาดและการประชาสัมพันธ์

4.งานท่องเที่ยว

5.งานโฆษณาและงานสื่อ

6.งานบัญชี การเงิน และธนาคาร

7.งานการผลิต

8.งานราชการ

9.งานบริหาร

10.งานสัญญาจ้าง พนักงานรายวัย และพนักงานพาร์ตไทม์

สำหรับ 10 อันดับของสายงานที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน จากการสำรวจบริษัทลูกค้า 400 บริษัท พบว่า

1.งานขาย งานบริการลูกค้า งานพัฒนาธุรกิจ

2.งานธุรกิจการ งานทรัพยากรบุคคล

3.งานบัญชี การเงินและธนาคาร

4.งานไอที

5.วิศวกรรม

6.งานการตลาดและประชาสัมพันธ์

7.งานขนส่ง

8.งานบริหาร

9.งานประกันภัย

10.งานโทรคมนาคม

 

MThai News