ข่าวสดวันนี้ ทุเรียน อาลีบาบา

พาณิชย์ ลงพื้นที่เมืองจันท์ สำรวจล้งผลไม้ เตรียมส่งขาย ‘อาลีบาบา’

Home / การตลาด / พาณิชย์ ลงพื้นที่เมืองจันท์ สำรวจล้งผลไม้ เตรียมส่งขาย ‘อาลีบาบา’

พาณิชย์ ลงพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สำรวจสถานการณ์ล้งผลไม้ไทย เตรียมความพร้อมผลไม้ขายผ่าน อาลีบาบา กรุ๊ป

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังลงพื้นที่ตรวจล้งทุเรียนซุปเปอร์ฟรุ๊ตไทยแลนด์ จังหวัดจันทบุรี ว่า กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมการค้าภายใน ได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ “ประเทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านการค้าผลไม้เมืองร้อนของโลก” ให้ความสำคัญกับการสร้างความเข้มแข็งจากเศรษฐกิจภายในประเทศและเศรษฐกิจท้องถิ่น

โดยการขยายตลาดผลไม้ภายในประเทศ  ได้รับความร่วมมือจากห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ผู้ส่งออก และตลาดกลางสินค้าเกษตรในความส่งเสริมของกรมการค้าภายใน ซึ่งความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์กับ Tmall.com ในเครืออาลีบาบา กรุ๊ป ครั้งนี้จะช่วยยกระดับคุณภาพมาตรฐานของทุเรียนไทยดีขึ้น ทำให้เกษตรกรสามารถขายทุเรียนได้ราคาสูง โดยความร่วมมือระหว่างอาลีบาบากรุ๊ปครั้งนี้มีสัญญาซื้อขายผ่านกลไก Tmall.com เป็นระยะเวลา 3 ปี มูลค่า 15,000 ล้านบาท

ส่วนแผนรองรับผลผลิตในอนาคต กระทรวงพาณิชย์ จะทำงานร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อประเมินพื้นที่เพาะปลูก สถานการณ์ และผลผลิตที่จะออกสู่ตลาด เบื้องต้นได้สั่งการให้คณะทำงานลงพื้นที่ทำการสำรวจเพื่อนำมาวางแผนการตลาด ขณะเดียวกันจะใช้ช่องทาง e-Commerce เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ไปต่างประเทศได้มากขึ้น
สำหรับ ตัวเลขการส่งออกผลไม้ช่วงเดือนมกราคม – มีนาคม ส่งออกผลไม้สดแช่เย็นจำนวน 330,870 ตัน มูลค่า 12,574 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.15 และผลไม้แช่แข็ง 3,603 ตัน คิดเป็นมูลค่า 832 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 72.96 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรไทยในการขยายตลาดผลไม้ไปต่างประเทศ

ขอบคุณที่มาจาก Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย