ปัญหาการเมืองฉุดความเชื่อมั่นทรุดต่ำสุดรอบ 7 เดือน

ปัญหาการเมืองฉุดความเชื่อมั่นทรุดต่ำสุดรอบ 7 เดือน

ปัญหาการเมืองภายใน และเศรษฐกิจโลก ฉุด ความเชื่อมั่นผู้บริโภคลดต่ำสุดในรอบ 7 เดือน ชี้หากสถานการณ์รุนแรงลากยาวเศรษฐกิจไทยทรุดแน่