‘กิตติรัตน์’เชื่อพ.ร.บ.กู้เงิน2ลล.ฉลุยคาดผ่าน3วาระส.ค.

‘กิตติรัตน์’เชื่อพ.ร.บ.กู้เงิน2ลล.ฉลุยคาดผ่าน3วาระส.ค.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เชื่อ ร่าง พ.ร.บ.กู้เงิน 2 ล้านล้านบาท ฉลุย คาด ผ่าน 3 วาระ เดือนสิงหาคม พร้อมดันโครงการที่ผ่านการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม ก่อน