บันทึกรายรับรายจ่าย ง่ายแท้เหลา ด้วย แอพ

บันทึกรายรับรายจ่าย ง่ายแท้เหลา ด้วย แอพ

ได้เงินเดือนมาก็ไม่น้อยนะ แต่ไม่มีเงินเหลือเก็บเลย พอโดนเพื่อนถามว่าใช้จ่ายอะไรไปกับนึกไม่ออกแฮะ!!
คำตอบสุดท้าย ที่ทุกคนไม่ค่อยอยากได้ยิน คือ การทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย