สภาแท็กซี่ไทย ขอรัฐบาล แท็กซี่ฟรีดาวน์

สภาแท็กซี่ไทย ขอรัฐบาล แท็กซี่ฟรีดาวน์

เนื่องจากปัจจุบันคนขับแท็กซี่ได้รับผลกระทบทั้งค่าเช่าที่แพงขึ้นและราคาพลังงานเชื้อเพลิงทั้งก๊าซแอลพีจี เอ็นจีวี ที่มีราคาสูง

สรรพากร! เตือนดาราเลี่ยงภาษีใช้บุคคลอื่นรับเงิน มีความผิดทั้งผู้จ่าย-ผู้รับ

สรรพากร! เตือนดาราเลี่ยงภาษีใช้บุคคลอื่นรับเงิน มีความผิดทั้งผู้จ่าย-ผู้รับ

สำหรับการเสียภาษีของดารานักแสดงต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 5 ของเงินได้ที่ได้รับ และต้องส่งให้กรมสรรพากรภายใน 7 วัน

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ หนุน กองทุนตั้งตัวได้ ช่วย นศ.สร้างอาชีพ

หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจฯ หนุน กองทุนตั้งตัวได้ ช่วย นศ.สร้างอาชีพ

ซึ่งจะช่วยอบรมและให้คำแนะนำนักศึกษาและบัณฑิตศิษย์เก่าของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ เพื่อสามารถกู้ยืมเพื่อการสร้างอาชีพได้