รฟม.เชื่อปี 58 สามารถใช้รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

รฟม.เชื่อปี 58 สามารถใช้รถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย

ซึ่งปัจจุบันมีผู้โดยสารใช้รถไฟฟ้าที่วันละ 250,000 คน และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ 10 เปอร์เซ็นต์ จึงทำให้ต้องพิจารณาของบประมาณจัดซื้อขบวนรถไฟฟ้าเพิ่มเติม

อีกไม่ถึง 10 ปี เศรษฐีใหม่จำนวนมากจะอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

อีกไม่ถึง 10 ปี เศรษฐีใหม่จำนวนมากจะอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะมีเศรษฐีที่มีทรัพย์สินมากกว่า 10 ล้านเหรียญ ซึ่งจะแซงหน้าสหรัฐ