ตลท.เปิดทางทั้ง2ฝ่ายชี้เเจง กรณีประชุมผถห.NMG ป่วน

Home / ตลาดหุ้น / ตลท.เปิดทางทั้ง2ฝ่ายชี้เเจง กรณีประชุมผถห.NMG ป่วน

ตลท.เปิดทางทั้ง 2 ฝ่ายชี้เเจง กรณีประชุม ผถห.NMG ป่วน พร้อมยืนยัน ต้องดำเนินคดีหากขัดต่อกฎหมาย 

นางเกศรา มัญชุศรี กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลท.) กล่าวถึงกรณีการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป หรือ NMG ที่เกิดเหตุการณ์ความวุ่นวายขึ้นเมื่อวานนี้

โดยเช้าวันนี้ได้แจ้งให้ทาง NMG ชี้แจงเรื่องราวที่เกิดขึ้นภายในวันที่ 7 พ.ค.นี้ โดยเฉพาะกรณีที่ประธานในที่ประชุมไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นบางรายเข้าร่วมประชุม

โดยจะเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 ฝ่ายได้อธิบาย และชี้แจงข้อมูลให้ชัดเจน เพื่อให้นักลงทุนทราบถึงข้อมูลที่ถูกต้อง หลังจากนั้น ตลท.จะพิจารณาข้อมูลที่ชี้แจงมาว่าตรงกับข้อเท็จจริงหรือไม่

และหากพบว่าการกระทำใดผิดกฎหมายตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชน หรือ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ก็ต้องลงโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ปัจจุบัน ตลท. มีเครื่องมือการขึ้นเครื่องหมาย market alert เพื่อเตือนนักลงทุนถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไป

เนื่องจากมีข้อมูลสำคัญที่ควรพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจลงทุนหรือตัดสินใจใช้สิทธิใช้เสียงในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน

 

MThai News

ที่มา RYT9