Ausiris ระบุ ราคาทองคำวันนี้ ปรับขึ้น 200 บาท

Ausiris ระบุ ราคาทองคำวันนี้ ปรับขึ้น 200 บาท

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันพฤหัสบดี ที่ 14 มกราคม 2559 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองพุ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 4

Ausiris ระบุ ราคาทองพุ่งต่อเนื่องเป็นวันที่ 4

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันศุกร์ ที่ 8 มกราคม 2559 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้

Ausiris ระบุ ราคาทองผันผวน เหตุปัญหาในตะวันออกกลาง

Ausiris ระบุ ราคาทองผันผวน เหตุปัญหาในตะวันออกกลาง

บทวิเคราะห์ทองคำ ประจำวันอังคาร ที่ 5 มกราคม 2559 โดย ออสสิริส กรุ๊ป ระบุว่า ประเด็นสำคัญของราคาทองคำในวันนี้ มีปัจจัยเกี่ยวข้อง ดังนี้