ผลการเลือกตั้ง อนาคตใหม่ เลือกตั้ง62

เลือกตั้ง62 : อนาคตใหม่ส่งตัวแทนจี้ กกต. เผยผลคะแนนรายหน่วย เชื่อพรรคควรได้คะแนนมากกว่านี้

Home / ข่าวเลือกตั้ง, คลิป / เลือกตั้ง62 : อนาคตใหม่ส่งตัวแทนจี้ กกต. เผยผลคะแนนรายหน่วย เชื่อพรรคควรได้คะแนนมากกว่านี้

พรรคอนาคตใหม่ส่งตัวแทนเรียกร้องให้ กกต. เผยผลคะแนนรายหน่วย เชื่อพรรคควรได้คะแนนมากกว่านี้

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ นายรณวิต หล่อเลิศสุนทร รองหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ พร้อมด้วยนายไกลก้อง ไวทยการ นายทะเบียนสมาชิกพรรค และนายพิจารณ์ เชาว์พัฒนวงศ์ ผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ได้มอบหมายจากนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ เข้าไปยื่นหนังสือต่อ กกต. ขอให้เปิดเผยข้อมูล 4 ข้อ รวมถึงขั้นตอนการส่งคะแนนทางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่จากหน่วยเลือกตั้งถึงการเชื่อมโยงข้อมูลกับสื่อต่างๆ บริษัท และงบประมาณที่จัดทำระบบ 

ทางนี้พรรคอนาคตใหม่ขอใช้สิทธิ์ของประชาชน ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 11 ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการปี 2540 ซึ่งเป็นข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของ กกต.มีรายการดังต่อไปนี้

1.ผลการเลือกตั้งในแต่ละหน่วยทั่วราชอาณาจักร

2.จำนวนผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งในแต่ละหน่วยทั่วราชอาณาจักร

3.จำนวนผู้มาเลือกตั้งในแต่ละหน่วยทั่วราชอาณาจักร 

4.จำนวนบัตรเลือกตั้งที่ทาง กกต.ได้ส่งไปในแต่ละหน่วยทั่วราชอาณาจักร

 

ซึ่งรูปแบบที่ผู้ร้องต้องการให้ทาง กกต. เปิดเผยข้อมูลทั้งสี่ข้อคือการเปิดเผยผ่านทางอิเล็คทรอนิกส์  ให้สาธารณะชนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อทำให้ผลการเลือกตั้งมีความโปร่งใสมากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อ กกต. เอง 

นอกจากนี้ไกลก้อง ไวทยการ กล่าวฝากไปยังสื่อมวลชนให้สืบหาข้อมูลว่าบริษัทใด เป็นผู้รับจ้างการทำระบบรายงานผลการเลือกตั้ง ที่ทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลจาก กกต. ไปยังเว็บสื่อมวลชน โดยทางผู้ร้องทราบมาว่าการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ Real Time นี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่อด้วย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้น เนื่องจาก กกต. ได้รับงบประมาณที่มาจากภาษีประชาชนมาทำระบบอยู่นี้แล้ว

ทั้งนี้ทางพรรคได้รับการแจ้งปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้ง อาทิ ประชาชนถูกทำให้เข้าใจว่าพรรคอนาคตให้ได้มีการยุบพรรคไปแล้ว บางหน่วยมีการใช้กระดาษปิดทับข้อมูลของผู้สมัครพรรคอนาคตใหม่ รวมถึงฐานคะแนนที่ผิดพลาด บัตรเสีย บางเขตขานเป็นบัตรดี บัตรดี ขานเป็นบัตรเสีย เป็นบัตรดี 

ซึ่งนอกจากนี้มีรายละเอียดอีกมากมาย โดยทางพรรคอนาคตใหม่ อยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูล และจะยื่นต่อ กกต. ต่อไป เบื้องต้นพบปัญหาประมาณ 10 เขต ซึ่งจะมีการเลือกตั้งซ่อมไหม นั้นต้องดูเป็นรายเขตต่อไป แต่อย่างไรก็ตามทางพรรคเชื่อว่าอนาคตควรจะได้รับคะแนนมากกว่านี้