ญาติศพแดง อึดอัด รัฐบาล – แกนแดง  แฉ! “แค่เหยื่อเศษเนื้อการเมือง อย่าคิดสมประโยชน์แล้วเขี่ยทิ้ง”ล้างไพ่ข้ามศพ

ญาติศพแดง อึดอัด รัฐบาล – แกนแดง แฉ! “แค่เหยื่อเศษเนื้อการเมือง อย่าคิดสมประโยชน์แล้วเขี่ยทิ้ง”ล้างไพ่ข้ามศพ

กลุ่มญาติผู้เสียชีวิต ( เสื้อแดง ) ไม่เห็นด้วยทั้งร่าง พ.ร.บ.ปรองดองของ ร.ต.อ.เฉลิม