ประมวลภาพน้ำท่วม แยกปิ่นเกล้า

Home / ภาพน้ำท่วม รูปภาพสถานการณ์น้ำท่วม, เกาะติดน้ำท่วม / ประมวลภาพน้ำท่วม แยกปิ่นเกล้า

ภาพสถานการณ์น้ำท่วม แยกปิ่นเกล้า ซึ่งระดับน้ำเริ่มสูงมากขึ้น การจราจรต้องใช้รถยนต์ที่มีขนาดใหญ่เดินทาง และเข้ามาช่วยประชาชน

ภาพน้ำท่วม

ภาพน้ำท่วม

ภาพสถานการณ์น้ำท่วม แยกปิ่นเกล้า-ท่าพระอาทิตย์ ระดับน้ำเริ่มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่แยกปิ่นเกล้า-ท่าพระอาทิตย์ เริ่มอพยพสิ่งของออกมาแล้ว

ภาพน้ำท่วม

ภาพน้ำท่วม

…………………………………………………………………

ประมวลภาพสถานการณ์น้ำท่วม ที่บริเวณแยกปิ่นเกล้า – ท่าพระอาทิตย์