ประมวลภาพน้ำท่วม บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางน้ำแก้ว และชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา

Home / ภาพน้ำท่วม รูปภาพสถานการณ์น้ำท่วม, เกาะติดน้ำท่วม / ประมวลภาพน้ำท่วม บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางน้ำแก้ว และชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา

ภาพสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางน้ำแก้ว และชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา ที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วม ครั้งนี้

ภาพน้ำท่วม

ภาพน้ำท่วม

Mthai News ลงพื้นที่เก็บภาพน้ำท่วม หลังชาวบ้านได้รับปัญหาน้ำท่วมในครั้งนี้

ภาพน้ำท่วม

ภาพสถานการณ์น้ำท่วม

ภาพน้ำท่วม

…………………………………………………………………

ประมวลภาพสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณประตูระบายน้ำคลองบางน้ำแก้ว และชุมชนริมคลองลาดพร้าวภาวนา