ประมวลภาพน้ำท่วม บริเวณแถวเขตดอนเมือง

Home / ภาพน้ำท่วม รูปภาพสถานการณ์น้ำท่วม, เกาะติดน้ำท่วม / ประมวลภาพน้ำท่วม บริเวณแถวเขตดอนเมือง

น้ำท่วมดอนเมือง

ภาพน้ำท่วม บริเวณแถวเขตดอนเมือง ซึ่งระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ชาวบ้านไม่สามารถเดินทางสัญจรได้นอกจาก เรือ และรถยนต์ที่มีขนาดสูง

ภาพน้ำท่วม

ภาพน้ำท่วม บริเวณแถวเขตดอนเมือง

ภาพน้ำท่วม

ภาพถ่ายน้ำท่วม

ภาพน้ำท่วม

ภาพน้ำท่วม

ภาพสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณแถวเขตดอนเมือง

ภาพน้ำท่วม

…………………………………………………………………

ภาพน้ำท่วม

ประมวลภาพสถานการณ์น้ำท่วม บริเวณแถวเขตดอนเมือง