เริ่มชั่งไข่ขายเป็นกิโล ใน กทม.-ปริมณฑล ต้นเดือนกพ.นี้

Home / ข่าวทั่วไป / เริ่มชั่งไข่ขายเป็นกิโล ใน กทม.-ปริมณฑล ต้นเดือนกพ.นี้

ราคาขายกิโลกรัมละ 50-52 บาท ชี้ช่วยประชาชนลดรายจ่าย 2-3 บาท พร้อมแก้ดปัญหาถูกโกงเบอร์ไข่ หลังขึ้นทะเบียนเป็นสินค้าควบคุม

19 ม.ค. รายงานข่าวแจ้งว่า เมื่อวันที่ 18 ม.ค.หลังจากที่ นางพรทิวา นาคาศัย รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) มีมติให้นำสินค้าไข่ไก่ และบริการรับฝากและเช่าสินค้า เช่น คลังสินค้า เพิ่มเข้าในบัญชีสินค้าและบริการควบคุม ส่งผลให้รายการบัญชีสินค้าและบริการควบคุมเพิ่มจาก 39 ราย เป็น 41 รายการ เพื่อติดตามการดูแลราคาสินค้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนั้น

ต่อมา เมื่อวันที่ 19 ม.ค. นางวัชรี วิมุกตายน อธิบดีกรมการค้าภายในกล่าวว่า ที่ประชุมหารือแนวทางการจำหน่ายไข่ไก่เป็นกิโลกรัม ร่วมกับทางสมาคมผู้ค้าไข่ไก่ ชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่มีมติเริ่มทดลองจำหน่ายไข่ไก่เป็นกิโลกรัมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยเฉพาะตามตลาดสด อาทิ ตลาดยิ่งเจริญ ตลาดมีนบุรี ตลาดรังสิต

ทั้งนี้ ร้านค้าจำหน่ายไข่ไก่ในตลาดสดจะขายไข่ไก่ใน 2 ทางเลือก ทั้ง จำหน่ายแบบแยกเบอร์ และจำหน่ายแบบเป็นกิโลกรัม โดย 1 กิโลกรัมขนาดไข่ไก่เบอร์ 2 จะอยู่ที่ประมาณ 16 ฟอง และไข่ไก่เบอร์ 3 จะอยู่ที่ประมาณ 16-17 ฟอง

สำหรับรูปแบบนี้จะมีเริ่มทดลองตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2554 นี้เป็นต้นไป เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการพิจารณาและจะใช้เวลาทดลองประมาณ 3 เดือน ก่อนจะกลับมาทบทวนว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ต่อไป โดยการกำหนดขายไข่ไก่เป็นกิโลกรัม ซึ่ง 1 กิโลกรัมได้มีการคิดคำนวณถึงต้นทุน ขณะที่ราคาขายไข่ไก่หน้าฟาร์มคละจะอยู่ที่ ประมาณ 45 บาทต่อกิโลกรัม เมื่อนำมาขายปลีกให้กับประชาชนจะเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัม 50-52 บาท และการจำหน่ายไข่เป็นกิโลกรัมจะมีราคาถูกลงฟองละ 10-20 สตางค์ ทำให้ผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่าย 2-3 บาทต่อ 1 กิโลกรัม

นอกจากนี้ ยังช่วยให้ประชาชนไม่ถูกโกงเบอร์ไข่อีกต่อไป โดยหากโครงการนี้ได้รับการตอบรับดีก็จะเร่งกระจายไปยังตลาดสด ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาครวมทั้งห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ทั่วประเทศต่อไป

โดย Mthai News