ประกาศ อ.กันทรลักษ์ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จากกองกำลังนอกประเทศแล้ว

Home / ข่าวทั่วไป / ประกาศ อ.กันทรลักษ์ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จากกองกำลังนอกประเทศแล้ว

ประกาศ อ.กันทรลักษ์ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ จากกองกำลังนอกประเทศแล้ว

Mthai news: ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กล่าวถึงกรณีเหตุการณ์ปะทะระหว่างทหารไทยและทหารกัมพูชา บริเวณอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษว่า ในเบื้องต้น จ.ศรีสะเกษ ได้ประกาศให้พื้นที่ตำบลเสาธงชัย หมู่ที่ 2 3 9 10 12 13 และตำบลรุง หมู่ที่ 5 7 10 อำเภอกันทรลักษ์ เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ (ภัยอันเนื่องจากกองกำลังจากนอกประเทศ)

ทั้งนี้ จากการประสานข้อมูลความเสียหายและการช่วยเหลือกรณีดังกล่าวจากจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า ตั้งแต่วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2554 มีผู้เสียชีวิต 2 ราย (พลเรือน 1 ราย ทหาร 1 ราย) ผู้บาดเจ็บ 16 ราย (พลเรือน 2 ราย ทหาร 14 ราย) บ้านเรือนเสียหายรวม 17 หลัง (ทั้งหลัง 7 หลัง บางส่วน 10 หลัง) อาคารเรียนโรงเรียนบ้านภูมิซรอล เสียหายบางส่วน 2 หลัง

ขณะที่ จังหวัดศรีสะเกษได้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ แก่ผู้ประสบภัยไปแล้วจำนวน 260,000 บาท แยกเป็น เงินช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิต 50,000 บาท เงินชดเชยค่าบ้านที่เสียหายทั้งหลัง จำนวน 7 หลัง ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 210,000 บาท สำหรับบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายบางส่วน จังหวัดศรีสะเกษจะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและจ่ายเงินชดเชยโดยด่วน (เท่าที่จ่ายจริงไม่เกินหลังละ 20,000 บาท) ตลอดจนได้นำผ้าห่มกันหนาวมอบแก่ผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 6,970 ผืน

ขณะเดียวกัน ยังได้จัดตั้งจุดอพยพรวม 38 จุด ซึ่งมีการอพยพประชาชนไปจุดอพยพแล้วจำนวน 15,638 คน พระภิกษุ 8 รูป ด้วย

โดย Mthai news