ข้าราชการชาย เฮ!! ครม. ให้ลาดูแลภรรยาคลอด 15 วัน

Home / ข่าวทั่วไป / ข้าราชการชาย เฮ!! ครม. ให้ลาดูแลภรรยาคลอด 15 วัน


ภาพประกอบจากอินเตอร์เนต ไม่เกี่ยวข้องกับข่าว

นายวัชระ กรรณิการ์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม. มีความเห็นชอบ โดยมีการกำหนดวันลาเพิ่มเติมใหม่ได้แก่
1 .ให้สิทธิ์ข้าราชการชาย ช่วยดูแลภรรยาโดยชอบตามกฎหมายที่คลอดบุตร ติดต่อกันครั้งละ 15 วันทำการ
2. เพิ่มสิทธิการลาไปฟื้นฟูสมรรถภาพทางอาชีพ เช่น กรณีที่ข้าราชการประสบอุบัติเหตุต้องไปฟื้นฟูสมรรถภาพในการทำงาน โดยลาได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในหลักสูตรที่ประสงค์จะลา แต่ไม่เกิน 12 เดือน

โดยการลาของข้าราชการชาย ในกรณีที่จะไปช่วยดูแลภรรยาที่คลอดบุตร จะต้องแนบหนังสือรับรองจากภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายไปด้วย

นอกจากนี้ยังมีการให้สิทธิ์ เพิ่มวันลา เพิ่มวันพักผ่อนประจำปี สำหรับข้าราชการที่ไปปฏิบัติราชการในต่างประเทศ
– โดยเพิ่มวันลาพักผ่อน 5 วัน สำหรับ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศกำลังพัฒนา
– โดยเพิ่มวันลาพักผ่อน 10 วัน สำหรับ ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่ในประเทศที่ยากลำบาก และเมืองที่มีสถานการณ์พิเศษ

โดยระเบียบนี้บังคับใช้กับข้าราชการ 5 ประเภท  ได้แก่ ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา ข้าราชการการเมือง ข้าราชการตำรวจ และข้าราชการ กทม.

เรียบเรียงข่าวโดย Mthai News