ยกข่าวออนไลน์สำคัญอันดับหนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ต

Home / ข่าวทั่วไป / ยกข่าวออนไลน์สำคัญอันดับหนึ่งในโลกอินเทอร์เน็ต

วงถกนักวิชาการข่าวออนไลน์ ชี้ คนไม่รู้ข่าวบนเนต ใช้ชีวิตลำบาก

Mthainews :
ผู้สื่อข่าวรายงานจาก อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขนว่า นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการและกรรมการผู้อำนวยการบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง พร้อมนายชวรงค์ ลิมป์ปัทมปาณี ที่ปรึกษาด้านบรรณาธิการเว็บไซต์ ไทยรัฐ และนางสาวศรีสุดา วินิจสุวรรณ์ ผู้สื่อข่าวและผู้ประกาศสำนักข่าวไทย ร่วมกันกล่าวในงานเสวนาบทบาทของสื่อสารมวลในสังคมออนไลน์ โดยมี ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะมนุษยศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

โดยนายอดิศักดิ์ ได้กล่าวว่า ปัจจุบัน มีสื่อสารมวลชนในด้านการข่าวหลายแขนงเกิดขึ้นมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง TV ดาวเทียม ซึ่งการเกิดขึ้นของจำนวนสื่อสารมวลชนในแต่ละรูปแบบในปัจจุบันที่มากขึ้นนั้น ก็แสดงให้เห็นถึงการนำเสนอข่าวของผู้สื่อข่าว ที่จะมีการถูกตรวจสอบมากขึ้นกว่าในอดีตที่ผ่านมา ทั้งประชาชนเองรวมถึงองค์กรหน่วยงานที่มาควบคุมดูแล ที่เฉพาะเจาะจงในตัวของผู้สื่อข่าวด้วย

ขณะที่ การปฏิบัติหน้าที่ของผู้สื่อข่าวในปัจจุบันนั้น ต้องทำหน้าที่หลายอย่างไปพร้อมกันกว่าในอดีต เนื่องจากปัจจุบันมีช่องทาง ในการนำเสนอข่าวมากมาย อาทิเช่น หากได้ประเด็นใดมาแล้ว จะต้องส่งประเด็นเอสเอ็มเอส หรือ ทวิสเตอร์ และแจ้งข่าวผ่านแฟนเพจของตัวเอง  ซึ่งในปัจจุบันองค์กรและสื่อสารมวลชนจะต้องมีการปรับเปลี่ยนและปรับปรุงช่องทางในการนำเสนอและแข่งขันอยู่ตลอดเวลา อีกทั้งผู้สื่อข่าวหรือนักข่าว ก็มีความสำคัญยิ่งต่อองค์กร โดยเฉพาะผู้สื่อข่าวในภาคสนาม

ขณะเดียวกัน ในปัจจุบันก็ต้องยอมรับว่าการสื่อสารบนโลกออนไลน์ หรือข่าวในอินเตอร์เนท ก็ถือเป็นช่องทางที่มีความสำคัญ และผู้คนส่วนใหญ่ก็ให้ความนิยมโดยเฉพาะคนที่ใช้ชีวิตประจำวันกับคอมพิวเตอร์ จึงทำให้การขยายตัวของโลกออนไลน์ในอนาคตยิ่งจะสูง และเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งสื่อออนไลน์ หรือนิวส์มีเดีย  ถือเป็นสื่อทางเลือกรูปแบบใหม่

อย่างไรก็ตาม ในวงเสวนายังเห็นสอดคล้องกันว่า หากในอนาคตคนที่ไม่มีความรู้ด้านโซเชียลมีเดีย หรือเข้าไม่ถึงการสื่อสารในรูปแบบออนไลน์ต่าง ๆ  และอินเตอร์เนตแล้ว จะถือเป็นความยากลำบากในการดำเนินชีวิต และไม่ทันต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่มีความรวดเร็ว รวมถึงแจ้งเตือนเรื่องราวต่าง ๆ ได้ทันทีกว่าสื่ออื่น ๆ ด้วย

โดย Mthai News