ขสมก. ดีเดย์ใช้ตั๋วสัปดาห์ ตั๋วเดือน ไม่จำกัดเที่ยว

Home / ข่าวทั่วไป / ขสมก. ดีเดย์ใช้ตั๋วสัปดาห์ ตั๋วเดือน ไม่จำกัดเที่ยว

เพิ่มความสะดวกผู้ใช้บริการรถเมล์ นำร่องสู่ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์

Mthainews : 1 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  วันนี้เป็นวันแรกที่ องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กระทรวงคมนาคม ประกาศให้เริ่มใช้ตั๋วรายสัปดาห์ ตั๋วรายเดือน แยกเป็นตั๋วโดยสารรถธรรมดา และตั๋วโดยสารรถปรับอากาศได้ โดยเริ่มีการจำหน่ายมาตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ทั้งนี้ นายโอภาส เพชรมุณี ผอก.ขสมก. กล่าวว่า นโยบายนี้เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้ใช้บริการให้สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารประจำทางได้สะดวกยิ่งขึ้น และพัฒนาไปสู่การใช้ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ตั๋วร่วมที่สามารถใช้กับระบบขนส่งมวลชนอื่นได้ ขสมก.ได้จัดทำตั๋วรายสัปดาห์ ซึ่งรายเดือนเพื่อจัดจำหน่ายให้กับประชาชนผู้ใช้บริการ

สำหรับรายละเอียดของตั๋วมี ดังนี้
– ตั๋วโดยสารรถธรรมดา รายสัปดาห์ ราคา 1๐๐.- บาท
– ตั๋วโดยสารรถธรรมดา รายเดือน ราคา 4๐๐.- บาท
– ตั๋วโดยสารรถปรับอากาศ รายสัปดาห์ ราคา 2๐๐.- บาท
– ตั๋วโดยสารรถปรับอากาศ รายเดือน ราคา 8๐๐.- บาท

ส่วนเงื่อนไขการใช้ตั๋ว คือ
– ตั๋วรายสัปดาห์ และตั๋วรายเดือน ประเภทรถโดยสารธรรมดา ใช้บริการได้เฉพาะรถธรรมดาเท่านั้นไม่สามารถเดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศ ได้
– ตั๋วรายสัปดาห์ และตั๋วรายเดือน ประเภทรถโดยสารปรับอากาศ สามารถเดินทางได้ทุกสายทั้งรถโดยสารธรรมดา และรถโดยสารปรับอากาศ
– ตั๋วรายสัปดาห์ และตั๋วรายเดือน สามารถใช้บริการได้กับรถของ ขสมก. ทุกสาย ทุกประเภท โดยไม่จำกัดจำนวนเที่ยว ภายในวันที่กำหนดไว้ในตั๋ว และไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่ม (รถบริการบนทางด่วน,รถบริการตลอดคืน) แต่ไม่สามารถใช้บริการกับรถเอกชนร่วมบริการได้

ขณะที่สถานที่จำหน่าย และกำหนดการใช้ตั๋ว มีจำหน่าย ที่ทำการสำนักงานใหญ่ ขสมก. ชั้น 1 (ห้อง 184), ที่ทำการของ ขสมก.ทุกแห่ง, พนักงาน ขสมก. และตัวแทนจำหน่ายที่มีสัญลักษณ์ชี้บ่งไว้ ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม หรือต้องการสอบถามเกี่ยวกับการใช้บริการ, เส้นทางรถเมล์ และแนะนำบริการได้ที่ ศูนย์ Call Center หมายเลข 184 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา ๐6.๐๐ – 22.๐๐ น.

โดยMthainews

ตั๋วเดือน
ตั๋วเดือน