ศาลยกฟ้อง นักเรียนขาดรูป 1 ใบ ไม่ได้สอบหมอ

Home / ข่าวทั่วไป / ศาลยกฟ้อง นักเรียนขาดรูป 1 ใบ ไม่ได้สอบหมอ

ผู้ติดตามฝ่ายโจทย์ ไม่เกี่ยวข้องในคดี

ชี้ ต้องทำตามข้อบังคับ ระบุเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้อง ตัวแทนยันยื่นอุทธรณ์ต่อ

Mthainews : ผู้สื่อข่าวรายงานจาก ศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะว่า ตุลาการศาลปกครองกลางองค์คณะที่ 4 ได้มีคำสั่งพิพากษายกฟ้องกรณีคณะ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ น.ส.ศรัญญา จันนามวงศ์ นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎ์ จ.ฉะเชิงเทรา ผู้ฟ้องคดีที่1-2 และน.ส.ศิริขวัญ เจริญสุขโสภณ นักเรียนชั้นม.6 โรงเรียนบดินทรเดชา สิงห์ สิงหเสนี ผู้ร้องสอด ยื่นฟ้องประธานกรรมการบริหารกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย และกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศ ไทย เป็นผู้ถูกฟ้องคดีที่1-2 เนื่องจากถูกตัดสิทธิสอบตรง เข้าคณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดีผ่านการสอบของ กสพท.ในปีการศึกษา 2554 เพราะหลักฐานการสมัครสอบไม่ครบขาดรูปถ่ายจำนวน 1 ใบจากทั้งหมดที่ต้องการคือ 5 ใบ

ทั้งนี้ ศาลพิจารณาแล้วเห็นว่า ทางกสพท.ได้ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตและหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตปีการศึกษา 2554 ได้กำหนดวิธีการส่งรูปถ่ายที่ป้องกันไม่ให้รูปที่มีขนาดเล็กสูญหายได้ง่ายจากการจัดส่งเอกสารการสมัครด้วยระบบการส่งไปรษณีย์ไว้ ซึ่งผู้สมัครต้องตรวจสอบเอกสารและรูปถ่ายก่อนส่งให้เรียบร้อย

รวมถึงในประกาศดังกล่าวยังกำหนดว่าให้ผู้สมัครสอบตรวจสอบสถานะภาพการสมัครสอบอยู่เสมอทางเวปไซต์ของ กสพท.อยู่เสมอ อีกทั้งไม่ได้กำหนดในประกาศว่าจะแจ้งให้ผู้สมัครทราบทางช่องทางอื่น หากเอกสารไม่ครบถ้วน

นอกจากนี้ยังปรากฏข้อเท็จจริงว่า น.ส.ศรัญญา ส่งรูปถ่ายไม่ครบถ้วน โดยติดที่ใบสมัคร 1รูป และใส่ในซองเอกสารจำนวน 3 รูปแต่ไม่ได้ใส่รูปถ่ายไว้ในซองจดหมายเล็กปิดผนึกหรือซองพลาสติกใสตามประกาศของ กสพท. เพื่อป้องกันการสูญหายของรูปถ่าย ในส่วนของ น.ส.ศิริขวัญ ไม่พบว่ามีการติดรูปถ่ายลงในใบสมัครและไม่พบร่องรอยที่เคยติดรูปถ่ายไว้ที่ใบสมัคร จึงถือว่าเป็นความบกพร่องของผู้ฟ้องคดีที่ 2 และผู้ร้องสอด ทั้งนี้ศาลจึงมีคำสั่งพิพากษายกฟ้องคดีและให้คำสั่งทุเลาการบังคับคดีสิ้นผลลงทันทีตั้งแต่มีคำพิพากษา

ขณะ ที่ด้าน นายคมสัน เมธีกุล ในฐานะผู้รับมอบอำนาจจาก กสม. และน.ส.ศรัญญา กล่าวภายหลังฟังคำพิพากษาว่า จากการฟังคำพิพากษาในวันนี้ ตนมีหน้าที่ไปรายงานผลของคำพิพากษาต่อที่กสม. โดยกสม.จะนำเข้าที่ประชุมในวันที่ 9 มี.ค.นี้ว่าจะดำเนินการยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือไม่ รวมทั้ง กสม.จะสอบถามไปยังน.ส.ศรัญญาว่า ต้องการให้ดำเนินการต่ออย่างไร

ขณะเดียวกัน ด้านนายอำนวย สุนทรโชติ ประธานชมรมค่านิยมเพื่อสร้างชาติ ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ น.ส.ศิริขวัญ กล่าวว่า ตนเคารพคำพิพากษาของศาล ยื่นยันว่าจะยื่นอุทธรณ์คดีดังกล่าวต่อศาลปกครองสูงสุดให้ถึงที่สุด เนื่องจากยังเห็นว่าไม่ได้รับความเป็นธรรม และต้องการให้กรณีนี้เป็นบรรทัดฐานในสังคม รวมไปถึงนักเรียนรายอื่นที่ถูกตัดสิทธิ์ในกรณีเดียวกันนี้ด้วย

โดยMthainews

ผู้ติดตามฝ่ายโจทย์ ไม่เกี่ยวข้องในคดี