ขนส่งฯ ขีดเส้น เมษาฯ นี้ จับซูบารุ ไม่ทำตามกฏหมาย

Home / ข่าวทั่วไป / ขนส่งฯ ขีดเส้น เมษาฯ นี้ จับซูบารุ ไม่ทำตามกฏหมาย

ขนส่งฯ ขีดเส้น เมษาฯ นี้ จับซูบารุ ไม่ทำตามกฏหมาย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยข้อมูลว่า ปัจจุบันมีรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง หรือ ซูบารุ จดทะเบียนทั่วประเทศ 3,446 คัน และมีสหกรณ์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร 7 สหกรณ์ เพื่อความเป็นระเบียบและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ใช้บริการรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง

ทั้งนี้ กรมการขนส่งฯ จึงออกประกาศนายทะเบียนทั่วราชอาณาจักร เรื่อง การกำหนดลักษณะ สี ขนาด และตำแหน่งของเครื่องหมาย ชื่อจังหวัด รวมถึงข้อความบอกท้องที่และเส้นทางของรถยนต์สี่ล้อเล็กรับจ้าง พ.ศ. 2554 เพื่อให้รถรับจ้างแจ้งข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้โดยสาร โดยรถซูบารุทุกคันต้องกำหนดลักษณะ สี ขนาด ตำแหน่งเครื่องหมาย TAXI ชื่อจังหวัด และข้อความบอกท้องที่ เส้นทางให้ชัดเจนถูกต้องตามประกาศ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2554 เป็นต้นไป

ขณะที่ หากฝ่าฝืนจะมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท ทั้งนี้ให้สหกรณ์ที่ได้รับใบอนุญาตทั้ง 7 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ทรัพย์ถาวร สี่ล้อเล็ก จำกัด สหกรณ์เอราวัณสี่ล้อเล็ก จำกัด สหกรณ์ศูนย์รวมสี่ล้อเล็ก จำกัด สหกรณ์รัตนโกสินทร์สี่ล้อเล็ก จำกัด สหกรณ์ไชโยสี่ล้อเล็ก จำกัด สหกรณ์สามัคคีสี่ล้อเล็ก จำกัด และสหกรณ์สมรมิตรสี่ล้อเล็ก จำกัด

อย่างไรก็ตาม ทั้ง 7 สหกรณ์จะต้องรีบดำเนินการให้ถูกต้องตามประกาศดังกล่าว ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ประกาศ ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 21 เมษายนนี้

โดย Mthai news