ครม.ทุ่มงบพันล้าน สร้างม.เทคโนฯ พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

Home / ข่าวทั่วไป / ครม.ทุ่มงบพันล้าน สร้างม.เทคโนฯ พระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ครม.ทุ่มงบพันล้าน สร้างมหาวิทยาลัยเทคโนฯ พระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี ได้อนุมัติงบประมาณโครงการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง จำนวน 1,669 ล้านบาท ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555 – 2559 เพื่อผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและตอบสนองต่อความต้องการด้านแรงงาน ภาคอุตสาหกรรมของจังหวัดและพื้นที่ใกล้เคียง

ทั้งนี้การจัดการศึกษาระยะแรก จะเปิดสอน 4 หลักสูตร ได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมโพลิเมอร์ วิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมแม่พิมพ์และเครื่องมือ และวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม และหลังจากสิ้นปีการศึกษา 2564 จะเพิ่มการสอนอีก 6 คณะ