สพฐ.เตรียมยุบโรงเรียนขนาดเล็ก กว่า 2,500 โรงทั่วประเทศ

Home / ข่าวทั่วไป / สพฐ.เตรียมยุบโรงเรียนขนาดเล็ก กว่า 2,500 โรงทั่วประเทศ

รายงานข่าวแจ้งว่า นายชินภัทร ภูมิรัตน์ เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ได้จัดทำแผนที่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทั่วประเทศ (school Mapping) โดยพบว่า โรงเรียนในสังกัด สพฐ. ที่ปัจจุบันมีทั้งหมด 31,508 โรง เป็นระดับประถม 29,054 โรง ระดับมัธยม 2,361 โรง ศึกษาสงเคราะห์ 50 โรง และศึกษาพิเศษ 43 โรง มีโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนต่ำกว่า 120 คน อยู่ทั้งหมด 14,397 โรง แบ่งเป็น

– โรงรียนที่ปัจจุบันไม่มีนักเรียนแล้ว 137 โรง
– โรงเรียนที่มีนักเรียนตั้งแต่ 1-20 คน จำนวน 444 โรง
– โรงเรียนที่มีนักเรียน 21-40 คน จำนวน 1,967 โรง
– โรงเรียนที่มีนักเรียน 41-60 คน จำนวน 3,082 โรง
– โรงเรียนที่มีนักเรียน 61-80 คน จำนวน 3,355 โรง
– โรงเรียนที่มีนักเรียน 81-100 คน จำนวน 3,040 โรง
– และโรงเรียนที่มีนักเรียน 101-120 คน จำนวน 2,372 โรง

ทั้งนี้ สพฐ.เตรียมที่จะทบทวนการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กที่มีจำนวนนักเรียนไม่เกิน 40 คน ซึ่งมีทั้งหมด 2,548 โรง โดยจะพยายามยุบรวม หรือยกเลิกบางแห่งที่ไม่มีความจำเป็นแล้ว เพื่อไม่ให้โรงเรียนในกลุ่มนี้เป็นภาระทางงบประมาณและบุคลากรต่อไป

Mthai News