รัฐบาล เล็งประกาศ 6 ก.พ.เป็นวันสถาปนามวยไทย

Home / ข่าวทั่วไป / รัฐบาล เล็งประกาศ 6 ก.พ.เป็นวันสถาปนามวยไทย
มวยไทย

หวังเป็นสัญลักษณ์ให้อนุชนรุ่นหลังเห็นความสำคัญ

21 เม.ย. 54 Mthai News : ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายนิพิฏฐ์  อินทรสมบัติ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม  เปิดเผยว่า จากการที่กรมส่งเสริมวัฒนธรรม หรือ สวธ. ได้ประกาศขึ้นทะเบียนมวยไทย เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติเมื่อปี 2553 ไปแล้วนั้น

สวธ. จึงร่วมกับสภามวยไทยโลก และสมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

ทั้งนี้ ให้มีการสถาปนา วันมวยไทยแห่งชาติขึ้นในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันเสวยราชสมบัติของสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาที่ทรงพระปรีชาสามารถด้านมวยไทย

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้อนุชนรุ่นหลังเห็นความสำคัญ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบแต่ให้ตัดคำว่าแห่งชาติออกไป เนื่องจากคำว่ามวยไทยแสดงถึงชาติไทยอยู่แล้ว

ขณะที่การสถาปนาวันมวยไทยดังกล่าว ได้ผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ และผู้ทรงคุณวุฒิมวยไทยสายต่าง ๆ  ซึ่งหลังจากนี้กระทรวงวัฒนธรรมจะนำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้า

Mthai News