2นร.ทุจริต! สอบเอเน็ต

Home / ข่าวทั่วไป / 2นร.ทุจริต! สอบเอเน็ต

e0b899e0b8b1e0b881e0b980e0b8a3e0b8b5e0b8a2e0b899e0b982e0b881e0b887

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จัดการสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นสูงหรือเอเน็ต โดยวันที่ 28 ก.พ. เป็นการสอบวันแรก ตั้งแต่เวลา 08.30 น.

นายชัยวุฒิ บรรณวัฒน์ รมช.ศึกษาธิการ และนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตรวจสนามสอบที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ซึ่งเป็นการสอบวิชาภาษาไทย นายชัยวุฒิให้สัมภาษณ์ภายหลังการตรวจสนามสอบถึงมาตรการป้องกันการทุจริตการ สอบว่า ผู้สอบทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบคือ ห้ามมาสายเกินกว่า 15 นาที และห้ามออกจากห้องสอบก่อนหมดเวลาสอบ 30 นาที ต้องปิดเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดและเก็บไว้ในถุงพลาสติกวางไว้ใต้ที่นั่ง หากทุจริตการสอบจะถูกตัดสิทธิสมัครสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา 3 ปี ทั้งมีการประสานในทางลับตรวจสอบคลื่นวิทยุ ระบบการสื่อสารต่างๆ เนื่องจากมีผู้เข้าสอบจำนวนมากอาจเกิดเหตุอะไรขึ้นมาก็ได้ ซึ่งได้กำชับผู้คุมสอบดูแลอย่างเคร่งครัด

สำหรับนักเรียนที่ชำระเงินค่าสมัครสอบเอเน็ตไม่ทันนั้น นายชัยวุฒิกล่าวว่า ก็รู้สึกเสียใจที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น แต่ได้พยายามประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยที่เปิดสอบคัดเลือกโดยไม่ใช้ คะแนนเอเน็ต อยากให้ทำใจ และเลือกเส้นทางของตนเองในปีนี้ และปีหน้าก็ยังมีโอกาสสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยได้อีก ส่วนการฟ้องร้องต่อศาลปกครองสูงสุดนั้น ก็เป็นสิทธิที่จะทำได้

นอกจากนี้ นายชัยวุฒิยังกล่าวถึงกรณีที่นักวิชาการ หรือคณะต่างๆระบุว่า การคัดเลือกนักเรียนผ่านระบบแอดมิชชั่น ได้คนไม่ตรงกับที่คณะต้องการ หรือไม่มีความสามารถที่จะเรียนในคณะนั้นๆได้ ตนคิดว่าการคัดเลือกคนเข้าเรียนขึ้นกับการกำหนดสัดส่วน น้ำหนัก องค์ประกอบต่างๆ ในการเข้าเรียน ซึ่งผู้กำหนดคือคณะวิชา มหาวิทยาลัย เป็นผู้ตกลงกันเอง? ว่าจะใช้คะแนนเอเน็ตหรือโอเน็ตกี่เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น คณะจะรู้ดีว่าจุดใดเป็นจุดอ่อน หรือจุดแข็ง ก็สามารถเพิ่มค่าน้ำหนักองค์ประกอบในการคัดเลือกเพื่อให้ได้เด็กที่มีความ สามารถตรงตามที่ต้องการได้ ดังนั้น การที่หลายฝ่ายบอกว่าระบบแอดมิชชั่นล้มเหลวหรือผิดพลาดนั้น โดยส่วนตัวเห็นว่า ระบบการสอบคัดเลือกกลางที่ทำอยู่ เป็นระบบที่เชื่อถือได้เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ เพราะการรับสมัครคนจำนวน 2 แสนคน ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ระบบนี้ทุกคนก็มั่นใจได้ว่า ฝากไม่ได้ คะแนนเที่ยงตรง โปร่งใสเชื่อถือได้

?ทุกระบบมีทั้งข้อดีและข้อเสียเหมือนเหรียญ 2 ด้าน แต่ระบบกลางที่ทำอยู่น่าเชื่อถือได้ และที่ประชุมอธิการบดี แห่งประเทศไทย ก็พยายามแก้ไขจุดอ่อน ซึ่งไม่ว่าจะใช้ ระบบการสอบคัดเลือกแบบใด ก็ต้องมีคนไม่พอใจ หรืออยากได้อย่างอื่นๆ เช่น ตอนนี้ก็มีเสียงเรียกร้องว่า อยากให้ใช้วิธีการสอบสัมภาษณ์เพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ หรือขอให้ดูคะแนนกิจกรรมที่ทำในระดับมัธยมด้วยได้หรือไม่ เป็นต้น? นายชัยวุฒิกล่าว

ด้านนายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กล่าวว่า สิ่งที่เป็นห่วงมากๆ ในการสอบครั้งนี้ คือ การทุจริตด้วยวิธีการใหม่ๆ โดยที่เราไม่รู้ ได้ให้ผู้คุมสอบดูแลให้ดี สำหรับการสอบเอเน็ตปีนี้เป็นปีสุดท้าย มีนักเรียนมาสอบค่อนข้างคึกคักและพร้อมเพรียงกัน โดยวิชาหลัก 5 วิชา มีผู้เข้าสอบแสนกว่าคน ได้แก่ ภาษาไทย 151,551 คน สังคมศึกษา 154,367 คน ภาษาอังกฤษ 183,754 คน คณิตศาสตร์ 172,743 คน วิทยาศาสตร์ 147,619 คน ซึ่งแต่ละปีจะมีผู้สมัครที่จ่ายเงินแล้วไม่มาสอบประมาณ 10-20 เปอร์เซ็นต์

ส่วนนางศศิธร อหิงสโก ผอ.กลุ่มรับบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา กล่าวว่า สกอ.ได้ประสานไปยังศูนย์ สอบทุกแห่งจัดหาถุงพลาสติกให้ผู้เข้าสอบใส่อุปกรณ์สื่อสาร ซึ่งอาจเป็นถุงดำ หรือถุงพลาสติกใดๆก็ได้ เพื่อป้องกันการทุจริตการสอบ

จากนั้นเวลา 17.00 น. นายสุเมธ แย้มนุ่น เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่คุมสอบจากศูนย์สอบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ พบนักเรียน 2 ราย ซึ่งเข้าสอบเอเน็ต วิชาแรกคือ วิชาภาษาไทย ปลอมบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบ ทั้งนี้บัตรประจำตัวจะประกอบด้วย เลขประจำตัว ประชาชน 13 หลัก, เลขที่นั่งสอบ, ห้องสอบ ซึ่งนักเรียน จะต้องพิมพ์ออกจากอินเตอร์เน็ตเว็บไซต์ของ สกอ. แต่ ปรากฏว่านักเรียน 2 รายดังกล่าว ทำบัตรปลอมขึ้น โดยมีเลขที่นั่งสอบ และห้องสอบ แต่เลขดังกล่าวมีผู้นั่งสอบอยู่แล้ว เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจพบ นักเรียนทั้ง 2 คน ก็ยอมรับผิดว่าได้ปลอมบัตรประจำตัวเข้าห้องสอบขึ้น โดยอ้างว่ามีเพื่อนนักเรียนจากโรงเรียนเดียวกัน ซึ่งจะเข้าสอบวิชาคณิตศาสตร์ ในภาคบ่าย เป็นคนทำบัตรปลอมให้ ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบว่า เป็นจริงตามที่ระบุหรือไม่

สำหรับความผิดของการปลอมบัตรนั้น จะถูกปรับตกทุกวิชาและตัดสิทธิสมัครเข้าสถาบันอุดมศึกษา 3 ปี ส่วนนักเรียนอีกคนที่ถูกระบุว่าจัดทำบัตรปลอมให้ หากทำจริงก็จะถูกปรับตกและตัดสิทธิสมัครสอบเข้าสถาบันอุดมศึกษา 3 ปี เช่นกัน ส่วนการสอบวันที่ 1 มี.ค.นี้ กำชับ ให้เจ้าหน้าที่คุมสอบเข้มงวดตรวจสอบบัตรประจำตัวผู้เข้าสอบไม่ให้เกิดการ ทุจริตอีก

ส่วนกรณีศาลปกครองกลาง มีคำพิพากษาไม่ คุ้มครองชั่วคราวกรณีเด็กชำระเงินค่าสมัครสอบเอเน็ตไม่ทัน ทำให้ไม่สามารถเข้าสอบเอเน็ตได้ ซึ่งเครือข่ายเด็กนักเรียน ผู้ปกครองเพื่อความยุติธรรมจะขออุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดนั้น นายพิสิฐ กิตติเจริญฤกษ์ ประธานเครือข่ายเด็กนักเรียนฯ เปิดเผยว่า คำตัดสินของศาลเป็นสิ่งที่เด็กและผู้ปกครองต้องยอมรับ แต่ไม่เต็มใจ และทำให้เด็กๆรู้สึกไร้ที่พึ่ง เพราะแค่เด็กขอโอกาสสอบแต่

ผู้ใหญ่กลับไม่ให้ ต่อไปจะสอนให้เด็กรักชาติแล้วเด็กจะฟังหรือ สิ่งที่เกิดขึ้นจะทำให้เด็กโตขึ้นก็จะมีทัศนคติต่อสังคมว่า ตัวใครตัวมัน อย่าได้พลาด เพราะถ้าพลาดจะไม่มีให้โอกาสเราอีก สำหรับเรื่องการอุทธรณ์นั้น จะขอ หารือกับฝ่ายกฎหมายของเครือข่ายก่อน หากจะอุทธรณ์ต่อ ก็จะทำเพื่อให้สังคมรับทราบว่า เด็กถูกภาครัฐกระทำอย่างไรบ้าง เพราะเด็กต้องเสียเวลา 1 ปี ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม เป็นสิ่งที่ไม่สามารถเยียวยาได้

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก ไทยรัฐ