ฮือฮา กรมสรรพากร ได้รางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่นจาก UN

Home / ข่าวทั่วไป / ฮือฮา กรมสรรพากร ได้รางวัลชนะเลิศหน่วยงานดีเด่นจาก UN
กรมสรรพากรรับรางวัล UN
กรมสรรพากรรับรางวัล UN

กรมชลประทาน คว้ารองชนะเลิศรางวัลสหประชาชาติ

องค์การสหประชาชาติประกาศผลรางวัล United Nations Public Service Awards 2011  สำนักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร คว้ารางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) สาขาการเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ภาครัฐ โดยเป็น 1 ใน 8 หน่วยงานจากทั่วโลก และเป็นประเทศหนึ่งเดียวในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคที่ได้รับรางวัลนี้   และกรมชลประทาน คว้ารางวัลรองชนะเลิศ (2nd Place Winner) สาขาการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยการใช้กลไกใหม่ๆ

ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน และรางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ส่งเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชน เพื่อขอรับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินการด้านการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ มาตั้งแต่ปี 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยในปี 2551 โรงพยาบาลยโสธร ได้รับรางวัลชมเชย ในสาขาการปรับปรุงการให้บริการ (Improving the delivery of public services) และในปี 2552 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลดีเยี่ยม สาขาการปรับปรุงการให้บริการเช่นเดียวกัน

โดยล่าสุดในปี 2554 นี้ ประเทศไทยได้รับสองรางวัล ได้แก่ สำนักงานสรรพากรภาค 7 กรมสรรพากร ได้รับรางวัลชนะเลิศ (1st Place Winner) ในประเภทรางวัลการเสริมสร้างการบริหารจัดการองค์ความรู้ภาครัฐ (Advancing knowledge management in government ) และ กรมชลประทาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ (2nd Place Winner) ในประเภทรางวัลการเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจโดยการใช้กลไกใหม่ๆ (Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms)

ดร.ทศพร กล่าวต่อไปอีกว่า สำหรับจุดเด่นของสำนักงานสรรพากรภาค 7 ที่ทำให้คว้ารางวัลชนะเลิศในครั้งนี้ คือ การพัฒนาการให้บริการภายใต้ชื่อ “สำนักงานบริการขวัญใจประชาชน” ซึ่งมีกระบวนการทำงานครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ประกอบด้วย พิษณุโลก พิจิตร ตาก สุโขทัย นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ และกำแพงเพชร รวมทั้งสิ้น 77 อำเภอ ด้วยการยกระดับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกัน และ กรมชลประทาน ก็โดดเด่นด้วยงานบริการ “การบริหารจัดการชลประทานแบบมีส่วนร่วม โดยคณะกรรมการภาคประชาชนและองค์กรผู้ใช้น้ำ” ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งถือเป็นโครงการตัวอย่างที่มีความสมบูรณ์แบบในเรื่องการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดสรรน้ำร่วมกันอย่างชัดเจน

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย โรงพยาบาลสุรินทร์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี และเทศบาลนครพิษณุโลก

กรมสรรพากรรับรางวัล UN
กรมสรรพากรรับรางวัล UN

ทั้งนี้ รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) เป็นรางวัลที่จัดตั้งขึ้นโดยคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ (Economic and Social Council-ECOSOC) เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานที่ดำเนินการด้านการให้บริการสาธารณะด้วยความเป็นมืออาชีพ มาตั้งแต่ปี 2003  สำหรับในปี 2011 รางวัล UNPSA ได้แบ่งออกเป็น 5 สาขารางวัล ได้แก่

1) ประเภทการป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่นในการบริการสาธารณะ (Preventing and combating corruption in the public service)

2) ประเภทการพัฒนาการให้บริการประชาชน (Improving the delivery of public services)

3) ประเภทการส่งเสริม สนับสนุนการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบายผ่านกลไกด้านนวัตกรรม (Fostering participation in policy-making decisions through innovative mechanisms)

4) ประเภทการเสริมสร้างการจัดการความรู้ในภาครัฐ (Advancing knowledge management in government)

5) ประเภทการส่งเสริมความเสมอภาคหญิงชายในการให้บริการสาธารณะ (Promoting gender responsive delivery of public services)

อนึ่ง พิธีมอบรางวัล United Nations Public Service Awards 2011  จัดขึ้นในวันที่ 23 มิถุนายน 2554 ณ เมือง Dar es Salaam ประเทศ Tanzania

ขอบคุณข้อมูลจาก www.opdc.go.th

Mthai News

เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

กรมสรรพากรรับรางวัล UN
กรมสรรพากรรับรางวัล UN
กรมสรรพากรรับรางวัล UN
กรมสรรพากรรับรางวัล UN