วธ. เผย สกอ.ผุด 4 มาตรการแก้ นศ.ขายตัว

Home / ข่าวทั่วไป / วธ. เผย สกอ.ผุด 4 มาตรการแก้ นศ.ขายตัว


วันนี้(2 มี.ค.) น.ส.ลัดดา ตั้งสุภาชัย ผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) เปิดเผยว่า ตามที่นายธีระ สลักเพชร รมว.วัฒนธรรม ได้ทำหนังสือถึง นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รมว.ศึกษาธิการ ถึงข้อร้องเรียนประชาชนกรณีนักศึกษาสาวขายบริการทางเพศบนอินเทอร์เน็ตในการ ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขนั้น

เมื่อเร็วๆนี้ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ปลัดวธ.ได้มอบหมายให้ตน ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีนักศึกษาขายบริการทางเพศ กับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.) ซึ่งที่ประชุม ได้แจ้งถึงผลการสรุปสาเหตุของปัญหาว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักศึกษาหันมาขายบริการทางเพศ มี 3 ปัจจัย ได้แก่ ปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาวัตถุนิยม และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไป

น.ส.ลัดดา กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมยังได้มีมติเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว 4 ข้อ ได้แก่ 1.ให้ทุกมหาวิทยาลัยตรวจสอบบุคคลที่ปรากฏในเว็บไซต์อย่างต่อเนื่องว่า เป็นนักศึกษาสถาบันใด และมีสถานภาพเป็นนักศึกษาจริงหรือไม่? 2.ให้จัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังขึ้นในสถาบันอุดมศึกษาทุกสถาบัน โดยแบ่งรูปแบบการเฝ้าระวังเป็น 2 ลักษณะ คือ การเฝ้าระวังและตรวจสอบกลุ่มนักศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยง

และการเฝ้าระวังเพื่อรณรงค์และป้องกันไม่ให้กลุ่มเสี่ยงเกิดขึ้นในอนาคต โดยให้ฝ่ายกิจการนักศึกษาทำหน้าที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ? 3.ให้มหาวิทยาลัยจัดระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของสถาบันการศึกษาให้เหมาะสม และ4.ให้มีการพัฒนากิจกรรม หรือหลักสูตรการเรียนการสอนที่พัฒนาวิธีคิดทัศนคติที่เหมาะสมให้แก่นักศึกษาเพื่อให้ดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง

‘สิ่งสำคัญที่ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ คือ ทุกภาคส่วนจะต้องดำเนินการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม รวมถึงการประพฤติรักนวลสงวนตัวให้แก่เด็กและเยาวชน ตั้งแต่ระดับประถม มัธยม จนถึงอุดมศึกษา นอกจากนี้ ศูนย์เฝ้าระวังฯก็พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือด้านองค์ความรู้เพื่อจัดตั้ง ศูนย์เฝ้าระวังของสถาบันการศึกษา

โดยได้จัดคู่มือการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมประจำจังหวัดและในสถาน ศึกษา ให้แก่สถาบันการศึกษาที่สนใจในเบื้องต้น อีกทั้งได้รายงานผลการประชุมดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงและรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงวัฒนธรรมแล้ว’ ผอ.ศูนย์เฝ้าระวัง กล่าว.

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก เดลินิวส์