กทม.ประกาศสถานการณ์อุทกภัย ในพิ้นที่เขตบางพลัด

Home / ข่าวทั่วไป, ข่าวน้ำท่วม / กทม.ประกาศสถานการณ์อุทกภัย ในพิ้นที่เขตบางพลัด

ข่าวน้ำท่วม


ภาพจาก voicetv

(24 ต.ค.54) เวลา 23.00 น. ม.ร.ว.สุขุมพันธ์ บริพัตร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ได้ออกประกาศกรุงเทพมหานคร  เรื่อง สถานการณ์อุทกภัยกรุงเทพมหานครในพิ้นที่เขตบางพลัด

ด้วยปรากฏว่า สถานการณ์น้ำ บริเวณริมทางรถไฟฟ้ามหานครสายสีแดงได้กัดเซาะลอดใต้ทางรถไฟฟ้าดังกลาวทะลุเข้ามาในพื้นที่เขตบางพลัด บริเวณถนนสิริธร แขงบางอ้อ และแขวงบางพลัด และเพิ่มจำนวนสูงขึ้นโดยต่อเนื่องตลอดเวลา ทำให้บริเวณดังกล่าวอยู่ในสภาพที่จะก่อให้เกิดอันตรายแก่ผู้ที่อยู่อาศัยในบริเวณนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญยัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 จึงขอให้ประชาชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่เขตบางพลัด ขนย้ายสิ่งของ ทรัพย์สินมีค่า รถยนต์ ปลั๊กไฟฟ้า ขึ้นที่สูง และให้ผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ที่จะก่อให้เกิดภยันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน เคลื่อนย้ายไปยังศูนย์พักพิงที่กรุงเทพมหานครจัดเตรียมไว้ โดยเฉพาะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย เด็ก สตรีมีครรภ์ และคนชรา เป็นลำดับแรก ทั้งนี้ขอให้มั่นใจว่ากรุงเทพมหานครจะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างสุดความสามารถ และจะร่วมกับศูนย์ ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ศปน.) เพื่อแก้ไขสถานการร์และช่วยเหลือประชาชนโดยในส่วนของกรุงเทพมหานครจะระดมสรรพกำลังเจ้าหน้าที่ ได้แก่ หน่วยเคลื่อนที่เร็ว และหน่วยฉุกเฉินทางการแพทย์ เพื่อช่วยเหลือและให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้สามารถขอความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานเขต และศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมกรุงเทพมหานคร โทร 1555 และ 0 2221 1212 หรือที่เว็บไซต์ www.bangkok.go.th

ข่าวจาก prbangkok.com

Mthai News

เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com