เผย รายชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตทวีวัฒนา บางพลัด สายไหม

Home / ข่าวทั่วไป, ข่าวน้ำท่วม / เผย รายชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตทวีวัฒนา บางพลัด สายไหม

รายชื่อศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตทวีวัฒนา บางพลัด สายไหม

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตทวีวัฒนา
1.ร.ร.วัดปุรณาวาส โทร 0-2441-9584, 081-318-8311 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง 332 คน
2.ร.ร.มัธยมปุรณาวาส โทร 0-2441-9584, 081-700-6968 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง 2 คน
3.ร.ร.ตั้งพิรุฬห์ธรรม โทร 0-2441-3073-4, 081-334-9561 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง – คน
4.ร.ร.คลองทวีวัฒนา โทร 0-2441-9449, 085-813-8017 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง – คน
5.ร.ร.คลองมหาสวัสดิ์ โทร 0-2447-7430, 081-345-7489 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง 169 คน
6.ร.ร.คลองบางพรหม โทร 0-2441-3157, 081-834-2548 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง – คน
7.ร.ร.คลองต้นไทร โทร 0-2448-1539, 081-009-9421 รองรับได้ 800 คน มีผู้พักพิง 35 คน
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 3,800 คน มีผู้พักพิงแล้ว 538 คน

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตบางพลัด
1.ร.ร.วัดฉัตรแก้วจงกลณี โทร 0-2424-3321, 089-498-7085 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 36 คน
2.ร.ร.วัดสามัคคีสุทธาวาส โทร 0-2424-0200, 086-392-8899 รองรับได้ 50 คน
3.ร.ร.วัดบางพลัด (ป.สุวณโณ) โทร 0-2434-3268, 081-930-8824 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 127 คน
4.ร.ร.วัดเทพากร โทร 0-2424-4089, 089-990-0641 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 6 คน
5.ร.ร.วัดรวก โทร 0-2424-2461, 081-685-3834 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 200 คน
6.ร.ร.วัดคฤหบดี โทร 0-2424-4046, 087-980-1551 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 81 คน
7.ร.ร.วัดพระยาศิริไอยสวรรค์ โทร 0-2424-0417, 086-991-6020 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 20 คน
8.ร.ร.บางยี่ขันวิทยาคม โทร 0-2424-1208, 081-825-3733 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 8 คน
9.ร.ร.วัดเปาโรหิตย์ โทร 0-2424-1374, 081-401-4072 รองรับได้ 50 คน จำนวนผู้พักพิง 20 คน
10.ร.ร.วัดวิมุตยาราม โทร 0-2424-1025, 081-804-7422 รองรับได้ 50 คน
11.ร.ร.วัดอาวุธวิกสิตาราม โทร 0-2424-1249, 089-141-3448 รองรับได้ 50 คน
12.ร.ร.สตรีบูรณวิทย์ รองรับได้ 60 คน จำนวนผู้พักพิง 60 คน
13.ร.ร.บูรณวิทย์ (ชาย) รองรับได้ 120 คน จำนวนผู้พักพิง 120 คน
14.ร.ร.ศูนย์ฝึกอาชีพบางพลัด รองรับได้ 100 คน จำนวนผู้พักพิง 100 คน
15.ร.ร.ศูนย์มัสยิดบางอ้อ รองรับได้ 100 คน จำนวนผู้พักพิง 100 คน
16.ร.ร.ศูนย์วัดอาวุธ (ศาลาอรพิน) รองรับได้ 100 คน จำนวนผู้พักพิง 100 คน
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 1,030 คน มีผู้พักพิงแล้ว 978 คน

ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตสายไหม
1.ฤทธิยะวรรณาลัย โทร 0-2531-3676, 081-875-9518 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง 1,499 คน
2.ซอยแอนเนกซ์-(กาญจนาภิเษก-2) โทร 0-2523-8976, 081-689-2472 รองรับได้ 50 คน มีผู้พักพิง 13 คน
3.สายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) โทร 0-2536-0363, 089-124-5443 รองรับได้ 200 คน มีผู้พักพิง 131 คน
4.ประชานุกูล-(ขำสนิทอนุเคราะห์) โทร 0-2523-7649, 080-790-8079 รองรับได้ 300 คน มีผู้พักพิง 70 คน
5.วัดเกาะสุวรรณาราม โทร 0-2523-6845, 089-887-4850 รองรับได้ 500 คน มีผู้พักพิง 60 คน
6.วัดราษฎร์นิยมธรรม-(พิบูลสงคราม) โทร 0-2521-0501,089-531-8349 รองรับได้ 1000คน มีผู้พักพิง 46 คน
7.วัดหนองใหญ่ โทร 0-2533-3493, 081-824-7876 รองรับได้ 100 คน มีผู้พักพิง 36 คน
8.ออเงิน-(อ่อนเหมอนุสรณ์) โทร 0-2533-3494, 089-987-0706 รองรับได้ 100 คน มีผู้พักพิง 55 คน
9.พรพระร่วงประสิทธิ์ โทร 0-2519-8827, 086-997-8234 รองรับได้ 300 คน
10.วัดราษฎร์นิยมธรรม รองรับได้ 500 คน
11.วัดออเงิน รองรับได้ 100 คน
12.วัดหนองใหญ่ รองรับได้ 100 คน
13.โรงเรียนซอยแอนเนกซ์ รองรับได้ 200 คน
รวม รองรับผู้พักพิงได้ 3,950 คน มีผู้พักพิงแล้ว 1,910 คน

ขณะที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวเขตดอนเมืองจะต้องย้ายประชาชนออกทุกแห่ง เนื่องจากประสบภาวะน้ำท่วม

Mthai News
เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย


ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com