ธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ ปิดศูนย์พักพิงฯ มธ.รังสิต

Home / ข่าวทั่วไป, ข่าวน้ำท่วม / ธรรมศาสตร์ ออกแถลงการณ์ ปิดศูนย์พักพิงฯ มธ.รังสิต

ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ออกแถลงการณ์ ฉบับสุดท้าย เรื่อง การปิดศูนย์และการดำเนินการเรื่องเงินและของบริจาค โดยระบุข้อความ ดังนี้

จากการที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้เปิดศูนย์พักพิงให้กับผู้ประสบอุทกภัยได้เข้ามาพักพิงที่ศูนย์รังสิต โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔

แต่เนื่องมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตต้องประสบกับอุทกภัยตั้งแต่วันที่ ๒๑ ตุลาคม ทำให้ศูนย์พักพิงธรรมศาสตร์ฯ ต้องส่งผู้พักพิงไปยังศูนย์พักพิงแห่งอื่นในวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมานั้น

บัดนี้การส่งต่อผู้พักพิงได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นหลังจากที่ได้ดำเนินการมาทั้งสิ้น ๑๘ วัน ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จึงขอแถลงปิดศูนย์ฯ และขอแถลงให้สื่อมวลชนและสาธารณชนได้ทราบถึงการเนินการเกี่ยวกับของบริจาคและเงินบริจาคที่เหลือ ดังต่อไปนี้

๑. เงินบริจาค
ทั้งโดยการโอนเงินเข้าบัญชีกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และการบริจาคเป็นเงินสด มียอดรวมทั้งสิ้น ๖,๒๘๙,๘๖๗ บาท (หกล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาท) ศูนย์พักพิงธรรมศาสตร์ฯ ได้ใช้จ่ายในการดำเนินการที่จำเป็นไปทั้งสิ้น ๖๘๐,๙๔๓ บาท (หกแสนแปดหมื่นเก้าร้อยสี่สิบสามบาท) และได้ตั้งงบประมาณไว้ในเบื้องต้นจำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) สำหรับใช้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ที่ยืมมาใช้แล้วเกิดความเสียหายหรือ สูญหาย เช่น เครื่องปั่นไฟ นั่งร้านทำสะพาน ตู้แช่ รถสุขา เรือ และอื่นๆ ดังนั้น คงเหลือเงินบริจาคเป็นจำนวน ๕,๑๐๘,๙๒๔ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนแปดพันเก้าร้อยยี่สิบสี่บาท)

๒. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะมอบเงินบริจาคจำนวนหนึ่งให้กับหน่วยงานที่ตั้งศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยที่รับผู้พักพิงจากศูนย์พักพิงธรรมศาสตร์ฯ ไปพักพิงต่อ

ได้แก่ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) จำนวน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) สำหรับการดำเนินการ ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยราชมังคลากีฬาสถาน และจะมอบให้กับ ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี จำนวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) สำหรับ เงินบริจาคที่เหลือคือ ๒,๖๐๘,๙๒๔ บาท (สองล้านหกแสนแปดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสี่บาท) จะใช้ในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยต่อไป และจะให้นักศึกษาไปดำเนินการฟื้นฟูชุมชนหลังน้ำลดดังที่ได้ประกาศไว้

๓. สำหรับของบริจาคที่เป็นข้าวสารอาหารแห้งและของใช้ต่างๆ ศูนย์พักพิงธรรมศาสตร์ฯ
ได้ดำเนินการส่งมอบให้กับศูนย์ต่างๆ และหน่วยงานต่างๆ เพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงการนำไปมอบให้ผู้ประสบอุทกภัยโดยตรง เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ดังนี้
(๑) สถานีตำรวจภูธรอำเภอคลองหลวง ข้าวสารอาหารแห้งและถุงยังชีพจำนวน ๒ คันรถหกล้อ
(๒) ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี ข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จำนวน ๖ คันรถยีเอ็มซี
(๓) ศูนย์พักพิงราชมังคลากีฬาสถาน เครื่องครัว อุปกรณ์ทำครัว และวัตถุดิบในการทำครัว
(๔) กองทัพธรรม ข้าวสารและอาหารแห้งประมาณ ๒ ตัน สำหรับช่วยประชาชนที่บางบัวทอง
(๕) ชุมชนในอำเภอวังน้อย จังหวัดอยุธยา ข้าวสารอาหารแห้งจำนวนหนึ่งคันรถสิบล้อ
(๖) ศูนย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่ละหนึ่งคันรถยีเอ็มซี
(๗) ผู้ประสบอุทกภัยรอบๆ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ถุงยังชีพ ๑,๐๐๐ ถุง และข้าวสารอาหารแห้งประมาณ ๑ ตัน โดยอาสาสมัครนักศึกษาลงเรือไปแจกเอง และมารับด้วยตนเองโดยตรงที่ศูนย์สำหรับข้าวสารอาหารแห้งที่ยังเหลือจำนวนหนึ่ง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้ดำเนินการแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและหน่วยงานต่างๆ ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็วที่สุดต่อไป ศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ขอขอบพระคุณพี่น้องประชาชนทุกท่านที่ได้ให้ความสนับสนุนและบริจาคเงินและข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และขอขอบคุณอาสาสมัครทุกคนที่ได้เข้ามาช่วยงานที่ศูนย์อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย สำหรับรายงานการดำเนินการอย่างเป็นทางการมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะได้มีการแถลงอย่างเป็นทางการในลำดับต่อไป

ปริญญา เทวานฤมิตรกุล
ผู้อำนวยการศูนย์พักพิงผู้ประสบ
อุทกภัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

Mthai News

เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com