เอแบคโพลเผย คนขอของขวัญปีใหม่ ให้รัฐบาลไม่โกง บ้านเมืองปรองดอง

Home / ข่าวทั่วไป / เอแบคโพลเผย คนขอของขวัญปีใหม่ ให้รัฐบาลไม่โกง บ้านเมืองปรองดอง

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบค นวัตกรรมทางสังคม การจัดการและธุรกิจ (Social Innovation Management and Business Analysis, SIMBA) หรือ ศูนย์วิจัยธุรกิจ สำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โดยการสนับสนุนทุนวิจัยของธนาคารกรุงศรีฯ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่อง ของขวัญในช่วงเทศกาลปีใหม่ กรณีศึกษาตัวอย่างผู้บริโภคที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ใน 15 จังหวัดของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,363 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 20 – 27 ธันวาคมที่ผ่านมา โดยผลสำรวจด้านของขวัญจากรัฐบาลมีผลที่น่าสนใจ คือ

ถ้าหากขอของขวัญปีใหม่จากรัฐบาลได้ 1 อย่าง จะขออะไร ผลสำรวจพบ 5 อันดับแรกได้แก่
อันดับที่หนึ่ง 43.3% ขอให้รัฐบาลซื่อสัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ของส่วนรวมเป็นสำคัญ
อันดับที่สองคือ 21.7% ทำให้บ้านเมืองสงบสุข เกิดความสามัคคี ปรองดองของคนในชาติ
อันดับที่สามได้แก่12.7% กระตุ้นเศรษฐกิจ เช่น เพิ่มราคาพืชผลทางการเกษตร และดอกเบี้ยเงินฝาก
อันดับที่สี่ ได้แก่11.8% แก้ปัญหาสังคมจริงจังต่อเนื่อง เช่น ยาเสพติด และอาชญากรรม
และอันดับที่ห้า ได้แก่6.2% ระบุขึ้นเงินเดือนให้กับข้าราชการ และนโยบายรัฐบาลเรื่องค่าจ้างแรงงาน กับเงินเดือนปริญญาตรี

Mthai News


เกาะติดทุกข่าวเด่น ประเด็นร้อน ในรอบวันกับ Mthainews บน facebook คลิ๊กเลย

ติดต่อทีมข่าว MThai News : news@mthai.com